AUKCIJA SPEKTRA 2022. GODINE

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je u oktobru 2022. godine pokrenula postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Predmetni postupak predstavlja drugi fazu dodjele raspoloživih radio-frekvencija za mobilne mreže, nakon što je krajem 2021. godine sprovedena dodjela slobodnih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz Agencija je dizajnirala na način koji omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga;
  • omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore;
  • kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija (npr. 5G NR) kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa;
  • omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore;
  • obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore;
  • ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra pri datim uslovima dodjele.

Agencija je proces dodjele spektra oblikovala saglasno ciljevima koji se žele postići i uz potpuno uvažavanje stanja na nacionalnom tržištu, u transparentnoj proceduri zasnovanoj na najboljoj uporednoj praksi. Pri tome, Agencija je nastojala da pažljivim kreiranjem uslova u najvećoj mogućoj mjeri zadovolji potrebe mobilnih operatora u pravcu daljeg razvoja mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga u Crnoj Gori.

Predmet dodjele su bili jednični frekvencijski blokovi koje možete pogledati OVDJE

Predmetne radio-frekvencije su predviđene za korišćenje na ekskluzivnoj osnovi na čitavoj teritoriji Crne Gore za realizaciju MFCN sistema na tehnološki neutralnoj osnovi u cilju pružanja javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga. Period važenja dodjele za sve opsege je 15 godina.

Postupak dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz je sproveden metodom multiband aukcije spektra. Aukcijski proces se odvijao u dva stepena: osnovni stepen, u kome se određuje koliko frekvencijski generičkih blokova neke kategorije se dodjeljuje svakom pobjedniku aukcije, i stepen dodjele, u kome se određuje koji konkretni frekvencijski blokovi se u svakom opsegu dodjeljuju svakom pobjedniku aukcije. Nadmetanje osnovnom stepenu je slijedilo kombinovani format jednostavnog "clock" nadmetanja (Simple Clock Auction) i nadmetanja putem zatvorenih ponuda (Sealed-Bid Auction) i podrazumijevalo je jednu ili više primarnih rundi u "clock" formatu i jednu dodatnu rundu nadmetanja u formatu zatvorenih ponuda, koja se sprovodi samo u slučaju ako u posljednjoj primarnoj rundi nijesu dodijeljeni svi frekvencijski blokovi. Nadmetanje u osnovnom stepenu dodjele je slijedilo format nadmetanja putem zatvorenih ponuda (Sealed-Bid Auction) i podrazumijevalo je po jednu rundu dodjele za svaki opseg koji bio predmet aukcije spektra. Kriterijum za izbor najpovojnijih ponuđača je bila ponuđena cijena. Aukcija spektra je sprovedena elektronski korišćenjem sistema za sprovođenje elektronske aukcije spektra (EAS sistem). Ponude u svim fazama aukcije spektra ponuđači su podnosili elektronskim putem, na decentralizovan način, posredstvom ponuđačkog dijela EAS sistema.

Odluka o pokretanju postupka javnog nadmetanja je objavljena 26. oktobra 2022. godine. Predmet dodjele, procedura javnog nadmetanja, format i pravila aukcije spektra, rokovi pojedinih faza postupka, kriterijumi za izbor ponuđača sa načinom njihovog vrednovanja, kao i uslovi dodjele i korišćenja radio-frekvencija definisani su u Dokumentaciji za javno nadmetanje.

Shodno podnesenom zahtjevu za učešće na aukciji spektra, status kvalifikovanog ponuđača su stekla tri mobilna operatora u Crnoj Gori: "ONE CRNA GORA" D.O.O. Podgorica, "MTEL" D.O.O. Podgorica i "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica.

Nakon što su ispunjene sve predviđene proceduralne pretpostavke, uključujući i održavanje probne (MOCK) aukcije, pristupilo se sprovođenju aukcije spektra. Aukcija spektra je sprovedena u periodu od 20-27. decembra 2022. godine. Ukupno je sprovedeno osam rundi nadmetanja (pet primarnih, jedna dodatna i dvije runde dodjele) tokom tri aukcijska dana.

U tabeli je dat ukupni rezultat aukcije spektra, u smislu broja i fizičkih granica blokova po opsezima koji se dodjeljuju svakom od pobjednika aukcije i iznosa jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje tih blokova.

U postupku aukcije spektra 2022. godine dodijeljeni su svi frekvencijski blokovi iz uparenog dijela opsega 700 MHz i iz opsega 3,6 GHz, dok su svi blokovi iz neuparenog dijela opsega 700 MHz i iz opsega 26 GHz ostali nedodijeljeni.


Odluka o izboru ponuđača u postupku javnog nadmetanja donesena je 12. januara 2023. godine. Nakon što su odabrani ponuđači uplatili cjelokupan iznos jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija i podnijeli odgovarajuće zahtjeve, Agencija je 9. februara 2023. godine izdala odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža, čime je postupak dodjele i formalno okončan.