Kontakt

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Sektor za pravne poslove

Danka Milićević, pomoćnica izvršnog direktora

Sektor za elektronske mreže i usluge

Pavle Mijušković, pomoćnik izvršnog direktora

Sektor za radiokomunikacije

Boris Jevrić, pomoćnik izvršnog direktora

Sektor za ekonomske poslove

Bojan Ivanović, pomoćnik izvršnog direktora u Sektoru za ekonomske poslove

Sektor za poštansku djelatnost

Ana Radonjić, pomoćnica izvršnog direktora

Odjeljenje za opšte poslove

Nataša Drobnjak, pomoćnica izvršnog direktora

Odsjek za nadzor

Miodrag Radonjić, Glavni supervizor za elektronske komunikacije