U okviru poglavlja XI Zaštite elektronskih komunikacija, Zakona o elektronskim komunikacijama izdvaja se više cjelina:

  • Sigurnost i integritet elektronskih komunikacionih mreža i usluga 
  • Obaviještavanje i povreda ličnih podataka 
  • Povjerljivost komunikacija 
  • Registracija korisnika i čuvanje podataka o saobraćaju i pretplatniku
  • Neželjene komunikacije
  • Zadržavanje podataka