IZJAVA O VIZIJI

AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST - EKIP

Naša vizija je:

Uspostavljanje efikasnog i predvidivog regulatornog okvira za razvoj održivih i konkurentnih tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, na kojima se građanima i privredi, putem najsavremenijih tehnologija, nude i pružaju inovativne, kvalitetne i dostupne usluge, nezavisnim, stručnim, transparentnim, nediskriminatornim i pouzdanim djelovanjem EKIP-a, čiji zaposleni ostvaruju visoke standarde stručnosti i etike u svom radu i konstantno usavršavaju svoja znanja i vještine neophodne za regulaciju tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.