PUTNI NALOZI

Putni nalozi koje je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dužna objavljivati u skladu sa odredbom člana 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", broj:03/20 od 23.01.2020, 38/20 od 25.04.2020.).