06/07/2021

Javna nabavka 41/21 za nabavku usluge održavanja kalkulatora - Okvirni sporazum iz 2020

Ovdje možete preuzeti:

01/07/2021

Javna nabavka konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje aukcije spektra

15/06/2021

Zahtjev za dostavljanje dopune ponude ili nove ponude u skladu sa uslovima predviđenim Okvirnim sporazumom broj 0102-1726/14 od 23.07.2019. godine

04/03/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku usluge Nadzor nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora, baziranog na HCA/FAC metodologiji