02/07/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku usluge nadzora nad implementacijom računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva baziranog na CCA/LRIC metodologiji

31/05/2021

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke usluge revizije u postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora JDN 35-2021

13/10/2020

Zahtjev za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke za nabavku usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mjenja i srodne usluge.

03/09/2020

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku softvera, neophodne opreme i licenci za video konferenciju