Međunarodna konferencija ''Trenutni i budući regulatorni izazovi, usaglašavanje sa Evropskim regulatornim okvirom", Budva 2022

Međunarodna konferencija

„TRENUTNI I BUDUĆI REGULATORNI IZAZOVI, USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKIM REGULATORNIM OKVIROM“

Budva, Crna Gora, 26 - 28. septembar 2022. godine

HOTEL SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) organizuje Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Trenutni i budući regulatorni izazovi, usaglašavanje sa evropskim regulatornim okvirom˝ u Budvi, u periodu od 26-28. septembra 2022. godine.

Konferencija, koja se ove godine održava 19. put po redu, jedan je od vodećih skupova regulatora u regionu centralne i jugoistočne Evrope, na kome se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

Poseban akcenat ovogodišnje Konferencije su sljedeće teme:

 • digitalna transformacija
 • QoS i QoE mreža i usluga
 • razvoj širokopojasnog pristupa
 • razvoj EK infarstrukture, identifikacija prepreka i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje
 • sigurnost i bezbjednost EK mreža i servisa
 • iskustva u vezi implementacije 5G-a, povećanje dostupnosti mreža i servisa
 • implementacija digitalnog radija
 • promocija konkurentnog tržišta
 • analize tržišta, regulatorne mjere
 • međunarodni roming i terminacija
 • usaglašavanje sa EECC-om
 • jačanje zaštite korisnika, identifikacija najboljih praksi kada je u pitanju svijest potrošača, transparentnost informacija itd, sa eventualnim fokusom na nove servise poput otvorenog interneta i digitalnih platformi
 • jačanje uloge NRA u eri digitalne transformacije, regionalno povezivanje.

Konferencija će biti održana na crnogorskom i engleskom jeziku, sa simultanim prevodom.

Za sve neophodne dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas putem:

 Tel: +382 20 406 700

 E-mail: conference@ekip.me

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica, Crna Gora

 Kontakt osoba: Boris Jevrić, pomoćnik izvršnog direktora

 Website: http://www.ekip.me/

Registracija učesnika je završena