10.04.2023. // Saopštenje za javnost

Studenti obavili radnu praksu u Agenciji


Studenti treće godine Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku (Univerzitet Adriatik) iz Budve su obavili radnu praksu u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Ovom prilikom upoznali su se sa nadležnostima Agencije kao nezavisnog regulatornog tijela u oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.