17.11.2023. // Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost o davanju saglasnosti na Predlog cjenovnika univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore


Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici koja je održana 16.11.2023.godine donio Odluku o davanju saglasnosti na predlog Cjenovnika univerzalne poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, koji je Pošta Crne Gore, shodno članu 15 Zakona o poštanskim uslugama, 06.10.2023. godine dostavila Agenciji radi davanja saglasnosti. Shodno predlogu Odluke o otvrđivanju cijena univerzalne poštanske usluge Odbora direktora Pošte Crne Gore, koju je Pošta dostavila Agenciji uz predlog Cjenovnika, novi Cjenovnik će se primjenjivati od 01.01.2024. godine