24.11.2023. // Saopštenje za javnost

Prava korisnika u slučaju promjene uslova korišćenja elektronskih komunikacionih usluga


Promjena uslova korišćenja elektronskih komunikacionih ugovora od strane operatora predstavlja izmjenu pretplatničkih ugovora, što podrazumijeva obavezu operatora da najmanje 30 dana prije izmjene uslova o planiranim izmjenama obavijesti sve korisnike na jasan i nedvosmislen način, obavezno pisanim putem, kao i putem SMS-a kada je to moguće.