31.03.2023. // Saopštenje za javnost

Prava korisnika u slučaju promjene uslova korišćenja elektronskih komunikacionih usluga


Operatori mobilnih javnih elektronskih komunikacionih usluga: One Crna Gora doo, Crnogorski Telekom ad i Mtel doo su u prethodnom periodu u više navrata izvršili izmjene uslova pružanja mobilnih elektronskih komunikacionih usluga. Izmjene su se odnosile na povećanje cijena poziva unutar pojedinih tarifnih paketa, povećanje cijene mjesečnih pretplata za pojedine tarifne pakete, sa ili bez povećanja resursa koji su uračunati u cijenu mjesečne pretplate i povećanje minimalne vrijednosti dopune prepaid računa.