28.12.2023. // Saopštenje za javnost

Prava korisnika u slučaju povećanja cijena elektronskih komunikacionih usluga


Povodom najavljenih povećanja cijena od strane operatora javnih elektronskih komunikacionih usluga obaviještavamo korisnike elektronskih komunikacionih usluga da svaka promjena cijena i drugih uslova korišćenja usluga predstavlja izmjenu zaključenih pretplatničkih ugovora, što podrazumijeva obavezu operatora da najmanje 30 dana prije izmjene uslova o planiranim izmjenama obavijesti sve korisnike na jasan i nedvosmislen način, obavezno pisanim putem, kao i putem SMS-a kada je to moguće.