10.07.2023. // Saopštenje za javnost

Prava korisnika na raskid ugovora bez naknade u slučaju promjene cijena usluga


Povodom najavljenog povećanja cijene mjesečne pretplate od strane Crnogorskog Telekoma za određene pakete usluga u fiksnoj mreži, počev od 01.08.2023. godine, želimo da informišemo korisnike da svaka promjena cijena predstavlja izmjenu pretplatničkih ugovora, što podrazumijeva obavezu operatora da najmanje 30 dana prije izmjene uslova o planiranim izmjenama obavijesti sve korisnike na jasan i nedvosmislen način, obavezno pisanim putem, kao i putem SMS-a kada je to moguće.