07.11.2023. // Saopštenje za javnost

Potpisani tehnički Sporazum o graničnoj koordinaciji mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža sa regulatornom Agencijom Republike Kosovo


Regulatorne agencije za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom u Crnoj Gori (EKIP) i Republici Kosovo (ARKEP) nakon višemjesečnog zajedničkog rada na usaglašavanju uslova potpisale su danas u Prištini šest tehničkih sporazuma o graničnoj koordinaciji mobilnih/fiksnih komunikacionih mreža (MFCN) koje rade u radio-frekvencijskim opsezima: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i 3,5 GHz.