15.11.2021. // Saopštenje za javnost

Pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje - Aukcija spektra 2021


Agencija je objavila pojašnjenje Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža po zahtjevu subjekta koji je otkupio Dokumentaciju za javno nadmetanje podnesenom dana 12. 11. 2021. godine. Zahtjev za pojašnjenje i odgovor Agencije se mogu naći na sljedećem linku.