29.09.2023. // Saopštenje za medije

Održan je Regionalni regulatorni forum


U Budvi je, u organizaciji Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), održan Regionalni regulatorni forum za Evropu pod nazivom „Univerzalna povezanost u Evropi: Postojeće stanje i buduće perspektive“. Forum je, kao i prethodnih godina, okupio ključne učesnike u sektoru elektronskih komunikacija radi razmatranja aktuelnih izazova i prilika u postizanju univerzalne povezanosti u Evropi.