Cjenovnici usluga

Savjet Agencije zа elektronske komunikаcije i poštаnsku djelatnost , na sjednici održanoj 12.09.2017.godine donio je Odluku o roamingu, a u vezi sa zaključenim Sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji i Republici Srbiji. Operatori mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori dostavili su Agenciji akta sa korigovanim cijenama, čime se potvrđuje da su postupili po predmetnoj Odluci. Ovdje možete preuzeti Odluku, dopise mobilnih operatora, Crnogorskog Telekoma , Telenora i Mtel-a, kao i Cjenovnike mobinih operatora

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Izvod iz cjenovnika Mtel d.o.o. usluga na fiksnoj lokaciji

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik Telemach za Trio mini paket

Cjenovnik Telemach sa ponudom na HFC i FIBER tehnologiji

Ponuda sa cjenovnikom Total TV

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za zakup vodova, prenos podataka u unutrašnjem saobraćaju i ostale usluge u mjesnim mrežama

Izvod iz cjenovnika usluga MTEL d.o.o. Podgorica za pravna lica - Urban NEO Office paketi

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (promjena u okviru 2.13 tačke)

Izvod iz cjenovnika Mtel d.o.o. Podgorica

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o. - Urban Neo paketi

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (uvođenje non-stop tarifa)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 4 Telenora d.o.o.

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 200 Telenora d.o.o.

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 2 Telenora d.o.o.

Cjenovnik Biznis, Start i Total paketa Telenora d.o.o.

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o. za URBAN S+ paket

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o.

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica