Cjenovnici usluga

Savjet Agencije zа elektronske komunikаcije i poštаnsku djelatnost , na sjednici održanoj 12.09.2017.godine donio je Odluku o roamingu, a u vezi sa zaključenim Sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji i Republici Srbiji. Operatori mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori dostavili su Agenciji akta sa korigovanim cijenama, čime se potvrđuje da su postupili po predmetnoj Odluci. Ovdje možete preuzeti Odluku, dopise mobilnih operatora, Crnogorskog Telekoma , Telenora i Mtel-a, kao i Cjenovnike mobinih operatora

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Izvod iz cjenovnika Mtel d.o.o. usluga na fiksnoj lokaciji

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik Telemach za Trio mini paket

Cjenovnik Telemach sa ponudom na HFC i FIBER tehnologiji

Ponuda sa cjenovnikom Total TV

Nacrt Cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt Cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za zakup vodova, prenos podataka u unutrašnjem saobraćaju i ostale usluge u mjesnim mrežama

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj telekomunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Izvod iz cjenovnika usluga MTEL d.o.o. Podgorica za pravna lica - Urban NEO Office paketi

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (promjena u okviru 2.13 tačke)

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (dodata stavka 1.14.5)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (nova tačka 11.7)

Izvod iz cjenovnika Mtel d.o.o. Podgorica

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o. - Urban Neo paketi

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizicka lica - Plus 2 tarifa

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Promjena cjenovnika Telemacha d.o.o. Podgorica za prepaid korisnike

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (uvođenje non-stop tarifa)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (tačka prelazi 5.31 u pakete koji nisu u aktuelnoj ponudi)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za postpaid korisnike - Libero Plus M2

paid Telenor 10 Telenora d.o.o.

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 4 Telenora d.o.o.

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 200 Telenora d.o.o.

Cjenovnik tarifnog post paid paketa Play 2 Telenora d.o.o.

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik Biznis, Start i Total paketa Telenora d.o.o.

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica (sadrži izmjene i dopune u članu 5.8)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (sadrži dopunu u tački 7. podtačka 7.4)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o. za URBAN S+ paket

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel d.o.o.

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma  A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (izmjene: član 10.12 i član 10.13)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za posnovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (nova stavka 2.9)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica (nova tačka 4)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (nova tačka 4)

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (dodata tačka 1.13.7)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik usluga Telemach D.O.O. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (promjena u tački 10.7)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica. (promjene: 10.2 produženje promo perioda, 10.3 produženje promo perioda)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekom-a A.D. Podgorica

Cjenovnik usluga prepaid usluga Telenor d.o.o. Podgorica

Izvod iz cjenovnika usluga Mtel-a d.o.o. Podgorica

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik usluga Mtel-a d.o.o. televizijskih paketa

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik Telemach D.O.O. Podgorica za fiber usluge na teritoriji Crne Gore

Cjenovnik TV Dul L i TV Duo XL sa paketima koji sadrže fiksne govorne usluge i TV Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica.

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica (izmjene u tački 1.6.7 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika usluga za univerzalni servis Crnogorskog Telekoma A.D. (izmjena u tački 5.1.6 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (izmjena u tački 10.3.6 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike (izmjene u tački 1.6.7 i u prilogu cjenovnika)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica (izmjene u tački 1.11.7 i u prilogu cjenovnika)

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Cjenovnik "Telenor d.o.o." za međunarodne pozive

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik "Telenor d.o.o." za javne fiksne servise - pravna lica

Cjenovnik tarifnog dodatka "Telenor Porodica" usluga Telenor D.O.O. Podgorica

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica za poslovne korisnike (dodata tačka 1.1.6)

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D Podgorica za ficička lica (dodata tačka 1.1.7; tačka 1.1.7 pomjerena na 1.1.8)

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Cjenovnik postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za poslovne korisnike

Cjenovnik prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Cjenovnik roaming usluga M-tel D.O.O. Podgorica

Cjenovnik usluga namijenjen pravnim licima M-tel D.O.O. Podgorica

Izvod iz cjenovnika BOX paket M-tel D.O.O. Podgorica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizicka lica (izmjene u tačkama 4.1;5.1)

Nacrt cjenovnika Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za pravna lica (izmjene u tačkama 2.1.7;4.1;4.3;6.1;6.2;6.6;12.9)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za Biznis Duo paket

Nacrt Cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za  fizička lica

Nacrt Cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj telekomunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike (izmjene u tačkama 9.1. i 9.2. i dopuna 9.3.)

Cjenovnik usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Cjenovnik Usluga Društva za proizvodnju, promet i usluge WiMax Montenegro d.o.o.

Nacrt cjenovnika Usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica (izmjene u tački 9.6, primjena od 30.01.2017.)

Nacrt cjenovnika prepaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica

Nacrt cjenovnika usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička lica

Nacrt cjenovnika postpaid usluga Crnogorskog Telekoma A.D. Podgorica za fizička lica