prijava smetnji

Brojevi za prijavu smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga

 

U cilju lakše prijave smetnje u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga, fiksna i mobilna telefonija, pristup Internetu i usluge distribucije TV i radio programa, operatori elektronskih komunikacionih usluga su, na zahtjev Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, omogućili korisnicima da smetnju mogu prijaviti na posebne kratke brojeve. Pregled telefonskih brojeva na koje se može prijaviti smetnja u mreži pojedinog operatora dat je u tabeli.

 

Operator

Telefonski broj

Crnogorski Telekom

12711

Telenor

12769

Mtel

12768

Radio-difuzni centar

12712

Telemach

12755

Orion Telekom

12777

Pozivi ka ovim brojevima su besplatni, sa bilo kog fiksnog ili mobilnog telefona.