kvalitet usluga

2019 godina

 

2018 godina

2018 godine (eng)

2016 godina

2019 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2019. godinu

I kvartal

2019 godine

II kvartal

2019 godine

III kvartal

2019 godina

IV kvartal

2018 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2018. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2017 godina

I kvartal

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2017. godinu

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

 

2016 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2016. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2015 godina

Uporedni pregled vrijednosti parametara kvaliteta usluge za 2015. godinu

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2014 godina

IV kvartal

III kvartal

II kvartal

I kvartal

2013 godina

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

 

2012 godina