operatori univerzalnog servisa 

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je u postupku javnog konkursa, koji je sproveden tokom 2015. godine, odredila operatore Univerzalnog servisa:

 

  1. CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica je operator Univerzalnog servisa za pružanje usluge ispunjavanja opravdanog zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama na fiksnoj lokaciji, čime se omogućava govorna komunikacija (telefonski pozivi) i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu (garantovana minimalna brzina preuzimanja podataka-download od 384 kbit/s i slanja podataka-upload od 128 kbit/s), kao i povoljnosti za lica sa invaliditetom i socijalno ugrožena lica.

Cijene usluga Univerzalnog servisa (priključak, mjesečna pretplata, telefonski pozivi i prenos podataka- pristup Internetu)

 

Realizacija priključka Univerzalnog servisa

 

  1. DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE MTEL D.O.O. PODGORICA

Mtel d.o.o. Podgorica je operator Univerzalnog servisa za pružanje usluge Univerzalnog telefonskog imenika i Univerzalne službe za davanje informacija korisnicima o telefonskim brojevima. Univerzalni imenik sadrži brojeve pretplatnika fiksnih i mobilnih telefonskih mreža koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja i davanja tih podataka. Univerzalna služba informacija pozivom na broj 1180 daje podatke o fiksnim i mobilnim telefonskim brojevima pretplatnika koji nijesu zahtijevali zabranu objavljivanja i davanja tih podataka i to prema pretplatničkom broju ili vlasniku broja. Poziv prema broju Univerzalne službe informacija 1180 mogu uputiti svi krajnji korisnici elektronskih komunikacionih usluga. Jednim pozivom na broj 1180 dobija se informacija o svim telefonskim brojevima koje koristi pretplatnik o čijim telefonskim brojevima je tražena informacija.

Cijene poziva prema Univerzalnoj službi informacija i cijene Univerzalnog imenika