PUTNI NALOZI

Od dana raspisivanja izbora za izbor Predsjednika Crne Gore, 19. januara 2018. godine, počeli su da teku zakonski rokovi za realizaciju obaveza koje su propisane odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", broj:52/14, 76/15, 83/16, 92/17). Saglasno članu 32 Zakona svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, dužni su da na svojoj internet stranici objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima, od dana raspisivanja izbora 20. januara, do dana nihovog održavanja, 15. aprila 2018. godine

Period od 20.01.-28.01.2018. godine

Period od 29.01.-04.02.2018. godine

Period od 05.02.-12.02.2018. godine

 

Period od 12.02.-18.02.2018. godine

 

Period od 19.02.-25.02.2018. godine

Period od 26.02.-04.03.2018. godine

 

Period od 05.03.-11.03.2018. godine

 

Period od 12.03.-18.03.2018. godine

 

Period od 19.03.-25.03.2018. godine

 

Period od 26.03.-01.04.2018. godine

 

Period od 02.04.-08.04.2018. godine

 

Period od 10.04.-15.04.2018. godine

 

Period od 16.04.-22.04.2018. godine

Period od 23.04.-30.04.2018. godine

 

Period od 30.04.-06.05.2018. godine

Period od 07.05.-13.05.2018. godine

 

Period od 14.05.-20.05.2018.godine

 

Period od 23.05-27.05.2018.godine

 

Period od 28.05-03.06.2018.godine