Mišljenja na nacrte prostorno planske dokumentacije

 

Djelovodni broj

    Subjekat

Datum izdavanja  

   Naziv dokumenta

0404-7659/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj 

30.12.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet „Liman“, opština Ulcinj
0404-7496/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
23.12.2016. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta »Sportsko rekreativni kompleks Balabani«, u Podgorici
0404-7495/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
23.12.2016. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta »Novo groblje«, u Podgorici
0404-7481/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
23.12.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana »Zelenika«, u Podgorici
0404-7157/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.12.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Centar I“, opština Pljevlja
0404-7154/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.12.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana »Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put«, u Podgorici
0404-7153/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.12.2016.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

»Blok 35 –36«, u Podgorici
0404-7034/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.12.2016.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana

 „Balibegovo Brdo i Kupusište“, opština Pljevlja
0404-6933/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
07.12.2016.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

»Čepurci – dio«, u Podgorici
0404-6931/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
07.12.2016.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

»Zabjelo 8«, u Podgorici
0404-6039/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
31.10.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije »Pogled«, opštine Rožaje
0404-5959/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.10.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana »Centralne zone«, opština Bijelo Polje
0404-5931/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.10.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Komini“, opština Pljevlja
0404-5468/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
05.10.2016. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta »Lepetane«, opština Tivat
0404-5463/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
05.10.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana »Ciglana«, opština Bijelo Polje
0404-5194/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.09.2016.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana

»Plavsko jezero«, opština Plav
0404-5084/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
31.08.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za izgradnju MHE „Vrbnica“  u opštini Plužine
0404-5079/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.08.2016.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana

„Podbišiće2“ - prva faza realizacije „Grotulja“ u opštini Mojkovac
0404-4916/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.08.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Luge“ u opštini Berane
0404-4915/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
11.08.2016. Mišljenje na Nacrt Državne studije lokacije „Sektor 10“ Spila-Risan-Rt Banja u opštini Kotor
0404-4837/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.08.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Lješnica“  u opštini Bijelo Polje
0404-4763/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
12.08.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana     »Vranići I«, u Podgorici
0404-4132/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.07.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za izgradnju mHE »Slatina«, opština Kolašin
0404-3920/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.07.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana »Stambena zajednica VII – Stara Varoš«, u Podgorici
0404-3894/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
07.07.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana »Servisna zona Luštica«, opština Tivat
0404-3337/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
16.06.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“  u opštini Tivat
0404-3135/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
01.06.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“  u Podgorici
0404-3067/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
27.05.2016. Mišljenje na korigovani Nacrt Detaljnog urbanističkog plana dijela urbanističke jedinice „RUDO POLJE“   u opštini Nikšić
0404-2842/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
19.05.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Krašići“  u opštini Tivat
0404-2627/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
05.05.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Žutokrlica-turistički kompleks“  u opštini Bar
0404-2626/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
05.05.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Mišići-centar“  u Podgorici
0404-2507/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
04.05.2016. Mišljenje na  Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Bandžovo Brdo“ u opštini Rožaje
0404-2447/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
05.05.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dolovi I“  u opštini Pljevlja
0404-2183/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
25.04.2016. Mišljenje na  Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Balijače-Mojanovići-dio A“ u opštini Budva
0404-2182/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
25.04.2016. Mišljenje na  Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Karabuško polje“ u Podgorici
0404-1892/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.04.2016. Mišljenje na  Nacrt Urbanističkog projekta „Donja lastva“ u opštini Tivat
0404-1498/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.03.2016. Mišljenje na  korigovani Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VI Kruševac-zone 2, 3 i 4“ u Podgorici
0404-1497/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.03.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Borje III“ u opštini Žabljak
0404-1490/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.03.2016. Mišljenje na korigovani Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Rozino II“ u opštini Budva
0404-1489/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.03.2016. Mišljenje na korigovani Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Rozino I“ u opštini Budva
0404-1331/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
10.03.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjene i dopune  Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-koridor južne obilaznice“ u Podgorici
0404-1154/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
09.03.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjene i dopune  Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2-dio“ u Podgorici
0404-1116/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
26.02.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjene i dopune  Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići“ u opštini Tivat
0404-1115/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.03.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjene i dopune  Detaljnog urbanističkog plana „Sambena zajednica VI Stara Varoš“ u Podgorici
0404-1114/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
08.03.2016. Mišljenje na Nacrt Izmjene i dopune  Urbanističkog projekta „Stara Varoš-dio zone A“ u Podgorici
0404-1113/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
07.03.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana dijela urbanističke jedinice „RUDO POLJE“   u opštini Nikšić
0404-1112/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
07.03.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana za prostor "između ulica Serdara Šćepana, Narodne omladine i Vladimira Jakića“   u opštini Nikšić
0404-1111/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
10.03.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Motički Gaj“  u opštini Žabljak.
0404-871/2 Opština Herceg Novi
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
17.02.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Igalo-od Šetališta do ul. Njegoševe i ul. Save Ilića“  u opštini Herceg Novi
0404-849/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
17.02.2016. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Uskoci II“  u opštini Žabljak
0404-848/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
17.02.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Porto Bono“ na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404-348/2 Opština Bar
Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
27.01.2016. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Žutokrlica-turistički kompleks“  u opštini Bar
0404-191/2 Opština Herceg Novi
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
21.01.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Mrkovi-Bijela Stijena“  na Luštici u opštini Herceg Novi
0404-184/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
21.01.2016. Mišljenje na korigovani Nacrt plana Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Lušterica 2“  za zapadni dio na Luštici u opštini Herceg Novi
0404-151/2
Opština Herceg Novi
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
21.01.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Cerovac-Zabrđe“  na Luštici u opštini Herceg Novi
0404-150/2 Opština Herceg Novi
Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
21.01.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Porto Bono“ na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404-48/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostora
18.01.2016. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Podkošljun“ u opštini Budva.