Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija u 2018.godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2020. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2019. godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2017. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2016. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2015. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-8994/2 TELENOR D.O.O. Podgorica  27.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Radovići-IBC Marinović;
0505-9136/2 TELENOR D.O.O. Podgorica  27.12.2018.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Markovo brdo-Durutovac;
0505-9248/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.12.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel MOGREN-Zavala Mtel
0505-8092/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Žari (CT), opština Mojkovac
0505-8092/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Žari (CT), opština Mojkovac
0505-8092/4 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Žari (CT), opština Mojkovac
0505-9247/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze SALAŠ 23-Trijebač
0503-8987/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 25.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandžovo brdo-Bijela Crkva
0505-9113/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-9114/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.12.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-8605/2 „BOKA PILOT & TUG BOAT SERVICES“ DOO Bijela 18.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva
0505-8923/2 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA – UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI 18.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 164-BR.
0503-8690/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Padež (CT)-Markovo Brdo (RDC)
0505-8934/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Promonte old-Lovćen
0505-8737/4 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.12.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Kamp FSCG, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-8483/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Tović-Vučje;
0503-8333/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njeguši (M-tel)-RSS Njeguši
0503-8336/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kosić-Novo Selo
0503-8334/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.12.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njeguši (M-tel)-Lovćen
0505-8167/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog (Prenos)-Bogetići
0505-8229/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Jankovića Krš-Bobija
0505-8230/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Markovo Brdo-Padež
0505-8231/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bjelasica-Crkvine
0505-8331/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Brajići-Obzovica(TN)
0505-8332/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Jelenak-Vinići
0505-8335/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju RR veze Kodre-TKC Ulcinj
0505-7449/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Nikšićka Župa - Tović
0505-7444/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnja Jela - Ivica
0505-7425/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Padež - Bare Kraljske
0505-7445/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA - Šavnik
0505-7455/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krstac-Somina
0505-7450/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Morakovo-Nikšićka Župa
0505-7452/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lubnice-Bjelasica
0505-7453/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Meteh (međutačka)
0505-7454/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 29.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Godijevo
0505-7999/4 privredno društvo „MONTEFISH“ DOO Tivat 27.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 74-TV.
0505-8274/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Elastik (CT)
0506-5283/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 GHz za realizaciju MUX NK-PZ L1, CH 23, lokacija Tović-Suđina Glava, opština Nikšić
0506-5281/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 GHz za realizaciju MUX NK-PZ L1, CH 23, lokacija Ostrog, opština Nikšić
0506-8121/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7502/4 NVO "Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta" 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-8277/2 William i Jane Ramage, Južnoafrička Republika 22.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SCATTERLING OF AFRICA“ oznake MNE 0432.
0505-8377/2 "MTEL" D.O.O.
Podgorica
20.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju RR veze Veliki Štuoc-Soko
0505-7589/2 "MAXI MONTE" D.O.O. Nikšić 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Nikšić.
0505-7823/2 Momir Paunić, Republika Srbija 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NATALIJA“ oznake MNE 0431.
0505-7709/2 DELAMAR MARINE S.A. Sjedinjene Američke Države 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „YUNTA“ oznake MNE 0430.
0505-7541/2 privredno društvo "RADIO EURO TAXI" D.O.O. Bar 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Bar.
0505-7474/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hilton-Podgorica MTKC
0505-7700/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Jezerine-Bjelasica
0505-7699/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Žari-Lepenac
0505-7698/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 25 GHz za realizaciju RR veze Vlahovići-Crkvine
0505-7697/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13GHz za realizaciju RR veze Plunci-Kacuber
0505-7696/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Rvaši-Crmnica
0505-7695/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Urljača-Javorovača
0503-7706/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Soko-Štuoc
0503-7707/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krivošije-Kamenari
0503-7708/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnovo-Kravica
0505-8272/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
15.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze TELENOR posl. UL-Karaula(mobile)
"TELENOR" D.O.O. Podgorica "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dvrsnik(Grahovo)-Ilino brdo
0505-7741/2 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA-LUČKA KAPETANIJA BAR 06.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 1-KT
0503-7825/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krajina(Stegvaš)-Štoj
0503-7826/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lubnice-RSS Lubnice
0505-7431/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Zavorovi
0505-7456/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Hotel KATARO-Vrmac
0505-7639/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Spas-Lastva Grbaljska
0505-7810/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.11.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Spas-Kovački Potok
0505-7828/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-7829/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 01.11.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Blok V2-Rektorat UCG
0503-7471/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Bioče
0503-7701/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze EPCG Plužine-TKC Plužine
0505-7196/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Stoliv-Orahovac
0505-7819/2 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA-LUČKA KAPETANIJA BAR 25.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 1-BR
0505-7501/2 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA-OPŠTINA KOTOR 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-7473/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Soko
0505-7703/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Gospođin Vrh
0505-7705/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vojnik-Vučje
0505-7704/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TKC Žabljak-Štuoc
0503-7472/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grabovica-Krnovo
0503-7702/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kravica-TKC Šavnik
0505-7451/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje-Soko
0503-7441/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA05 Gospođin Vrh-BA11 Kacuber
0503-7442/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP15 Grab-BP14 Galica
0503-7443/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP04 Kanje-BP09 Kurilo BP
0503-7446/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA23 Kula-BA05 Gospođin Vrh
0505-7469/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Platamuni-Spas
0505-7469/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bandijer-Mrčevac
0506-7631/2 "OKI AIR Broadcasting" doo 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-7172/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7172/3 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7172/4 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7476/2 Bobičić Dragan 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7320/2 Božović Nebojša 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-7321/2 Nevladino udruženje "Radio klub Breznica" 18.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-7426/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Plunci-Kacuber
0505-7427/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Redice-Crkvine
0505-7428/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Savin kuk-Javorovača
0505-7429/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Somina-Tović
0505-7430/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Štitarica-Štitarica 2
0505-7438/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Bać 2-Gospođin vrh
0505-7439/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Bjelasica-Galica
0506-7271/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7272/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7273/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7274/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7275/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7276/2 "Radio-difuzni centar" doo 16.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-7603/2 „CAMELEON“ doo Pljevlja 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji opštine Pljevlja.
0503-7447/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Rijeka Crnojevica
0505-7448/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 16.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Meteh-Meteh (međutačka)
0505-7357/2 Mirko Vujnović, Herceg Novi 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na čamcu oznake 22-ZL.
0505-7358/2 Blagoje Ivović, Herceg Novi 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na čamcu „MONTEARIJA“ oznake 85-HN.
0505-7333/2 Andrey Domaratskiy, Ruska Federacija 11.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SLAVIA“ oznake MNE 0429.
0505-7288/2 "JADRO PILOT & TUG SERVICES" DOO Bar 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0506-6688/2 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/3 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/4 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/5 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/6 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/7 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/8 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/9 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/10 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/11 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/12 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/13 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/14 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/815 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/16 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6688/17 "AST" doo 09.10.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-6220/2 Chesnokov Andrey 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6979/2 Dutina Dragan 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6221/2 Rusman Darko 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6598/2 Todorović Đuro 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6596/2 Verigo Dejan 09.10.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6591/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Aerodrom PG-RSS Cijevna
0503-6592/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Brodvej-Masline
0505-6911/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MIRAGE“ oznake 66-TV.
0505-6910/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ST TROPEZ“ oznake 67-TV.
0505-6909/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LIDO 686/1“ oznake 68-TV.
0505-6908/2 „ADRIATIC MARINAS“ doo Tivat 27.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LIDO 686“ oznake 69-TV.
0505-6962/2 „REAL FACTOR“ DOO, Republika Srbija 25.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LUISA“ oznake MNE 0232.
0505-6809/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen (RDC)-Njeguši (M-tel)
0505-6601/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Ćafe-Kruče
0505-6898/2 Siniša Narić, Republika Srbija 18.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PAPILLON“ oznake MNE 0428.
0506-6595/2 Bajramović Ruždija 11.9.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-6260/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL04 Stegvaš-BR18 Ostros
0505-6263/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG31 Sjenica-PG15 Kurilo DG
0505-6262/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV01 Tvrdaš-PV16 Jabuka
0505-6261/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 11.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP08 Štitarica-PG20 Trebaljevo
0505-6442/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O.
Podgorica
06.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 38 GHz za realizaciju RR veze Ministarstvo odbrane-Uprava policije
0503-6258/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG15 Kurilo DG-NK05 Ostrog
0503-6257/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP09 Kurilo BP-BP05 Bioča
0503-6259/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 04.09.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP07 Lepenac-BP12 Žari
0505-6593/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
04.09.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze Buljarica-Buljarica(mobilna)
0505-6256/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG18 Crkvine-PG24 Mioska
0505-6252/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG23 Kolašin
0505-6254/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP05 Bioča-BA03 Skakavac
0505-6251/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP09 Kurilo Bijelo Polje-BP10 Femića Krš
0505-6255/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BP05 Bioča-BA02 Zaostro
0505-6253/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG20 Trebaljevo
0505-6485/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jelenak (CT)-Maljat (CT)
0505-6214/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad (RDC)-Babac (RDC)
0505-6569/2 Lazar Jovanović, Republika Srbija 28.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "DINA" oznake MNE 0427
0505-6567/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
28.08.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Velji Grad-Buljarica(SEA DANCE)
0505-6282/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj (Andrijevica)-Trešnjevik (M-tel)
0505-6449/2 Sergei Voloshin - Mikhail Gerasimov, Ruska federacija 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ALTER EGO" oznake MNE0425
0505-6407/2 Zulfo Bajramović, Bar 21.08.2018. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija za plovilo "STEFAN" oznake 234-BR (RF-PL-0025/4)
0505-6448/2 Sadija Lavrović, Bar 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ONDA" oznake MNE0426
0505-6162/2 Viktoria Simko, Ukrajina 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "ISABELLA ROSE" oznake MNE0423
0505-6092/2 Valeriy Verbyna, Ukrajina 21.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu "VALERANNA" oznake MNE0267
0505-6172/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-RTV Dom
0505-6173/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Vrmac
0505-6174/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz  za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Bjelasica
0505-6175/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega  U7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Tović
0505-6176/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-Vrmac
0505-6177/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Bjelasica
0505-6178/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 20.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Veliki Štuoc
0505-6179/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Momčilov Grad-Mrčevac
0505-6180/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Mrčevac
0505-6181/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-6182/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Katuničko Brdo-Bjelasica
0505-6183/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lučanski Stanovi-Bjelasica
0505-6184/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Zavorovi
0505-6185/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Krnovska Glava-Košice
0505-6186/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stojkovac-Tović
0505-6187/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Strp
0505-6188/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Bratogošt
0505-6189/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Kofiljača-Bjelasica
0505-6190/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Bablja Greda-Bjelasica
0505-6191/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Krnovska Glava
0505-6192/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju RR veze Lovćen-Cetinje
0505-6193/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Obrov-Kurilo BP
0505-6194/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Balj
0505-6195/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Kurilo BP
0505-6196/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Bandžovo Brdo-Kacuber
0505-6197/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Jejevica-Kacuber
0505-6198/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Momčilov Grad-Pitomine
0505-6199/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Velji Grad
0505-6200/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Babac-Velji Grad
0505-6201/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Volujica-Spas
0505-6202/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Volujica-Velji Grad
0505-6203/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Luštica-Spas
0505-6204/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Stari grad Ulcinj-Pinješ
0505-6205/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Pinješ
0505-6206/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Možura-Stegvaš
0505-6207/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Sjenica-Kurilo DG
0505-6208/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O.
Podgorica
09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za realizaciju RR veze Sjenica-Stegvaš
0506-6141/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Tović-Suđina Glava, Nikšić
0506-6142/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Ostrog, Nikšić
0506-6143/2 LOKALNI JAVNI EMITER "RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ" D.O.O. 09.08.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Studio Radio Nikšić, Nikšić
0506-3732/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Sjenica, Podgorica
0506-3733/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3733/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Sjenica, Podgorica
0506-3734/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3734/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Možura, Ulcinj
0506-3735/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. 0506-3735/2 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Možura, Ulcinj
0506-5892/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5892/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Zavorovi, Plužine, MUX NK-PZ L1
0506-5894/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5894/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Tvrdaš, Pljevlja, MUX PV L1
0506-5895/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.07.2018. 0506-5895/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za realizaciju DVB-T2 predajnika na lokaciji Velja Gora, MUX PG-DG L1
0505-5849/2 Petar Marić, Herceg Novi 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORCA II“ oznake 95-HN.
0505-5057/3 "MAXHEMIMA COMPANY" D.O.O. Berane 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-5636/2 "CINEPLEXX MNE" D.O.O.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u okviru tržnog centra „Delta City“, Podgorica.
0505-6109/2 Joško Radimiri, Kotor 31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LAURA“ oznake 106-KT.
0505-6111/2 Srđan Jelić,
Bar
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KALINA“ oznake 393-BR.
0505-6123/2 "TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO" D.O.O.
Bar
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „RUMIJA“.
0503-5933/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Jabuka-Cijevna Komerc
0503-5834/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Bar-RSS Čeluga
0503-5833/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RBS Čeluga-RSS Čeluga
0503-5832/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Podkošljun-Tre Canne
0503-5625/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze OC Mala Gorana-Mala Gorana 2
0503-5520/2 ""MTEL" D.O.O.
Podogorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DC Pljevlja-PV01 Tvrdaš
0503-5521/2 ""MTEL" D.O.O.
Podogorica
31.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DC Andrijevica-BA08 Balj
0505-5752/2 Slobodan Popivoda, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MILICA“ oznake MNE 0412.
0505-5753/2 Dragan Kosić, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „JOAKIM“ oznake MNE 0417.
0505-5794/2 DOMINATOR ILUMEN AG, Kneževina Lihtenštajn 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „CADET V“ oznake MNE 0418.
0505-5851/2 Miodrag Potparević, Republika Srbija 26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „NAUTA 56“ oznake MNE 0398.
0505-5462/2 "MAESTRAL HOTELS AND CASINOS" D.O.O.
Budva
26.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva
0505-5770/2 Vladeta Mirković, Herceg Novi 24.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PETAR“ oznake 10-HN.
0505-5812/2 Georgios Marousis, Podgorica 24.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „OEST“ oznake MNE 0420.
0505-5699/2 "INFINITY GROUP" D.O.O. Budva 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 346-BD.
0505-5544/2 Nebojša Pavlović, Republika Srbija 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „RUŽICA“ oznake MNE 0416.
0505-5471/5 Pjer Dragutinović, Kotor 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 147-KT.
0503-5115/2 "ATLAS MEDIA GROUP" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između mobilne terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Crne Gore i satelita
0505-5473/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Orahovac-Sveti Vrači
0505-5624/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana(mobile)
0505-5479/2 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža KAMENOVO-Plaža PLOČE
0505-5652/6 "TELENOR" D.O.O.
Podgorica
19.07.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Plaža MOJITO
0506-5591/2 "M.D. Company" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Bablja Greda, Kolašin
0506-5592/2 "JUMEDIA MONT" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju FM radijske stanice na lokaciji Bablja Greda, Kolašin
0503-5256/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Dalmatinska(MTEL)
0505-4988/2 Goran Kuševija, Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SARABANDE“ oznake MNE 0405.
0505-4992/2 Fahrudin Radončić, Bosna i Hercegovina 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „AURA III“ oznake MNE 0408.
0505-5183/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Štitarica (M-tel) - Štitarica
0505-5186/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze SPAS (RDC) - Terna
0505-4993/2 Dejan Ralević, Republika Srbija 12.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SANJA S“ oznake MNE 0407.
0505-5556/2 Radivoje Samardžić, Bosna i Hercegovina 12.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LADY KATY“ oznake MNE 0391.
0505-4661/2 SOULMATE YACHT (PTY) LTD, Južnoafrička Republika 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SOULMATE“ oznake MNE 0403.
0505-4717/2 "JANOVIĆ" D.O.O. Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 148-KT.
0505-4989/2 "GOLDEN WAVE COMPANY" D.O.O. Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 145-KT.
0505-5242/2 "POLAR STAR AF" D.O.O. Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 64-TV.
0505-5244/2 "POLAR STAR AF" D.O.O. Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 65-TV.
0505-5273/2 Dragan Batuta, Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „ANITA I“ luke upisa Kotor.
0505-4715/2 Milan Tepavac, Tivat 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „NIK-NAT“ oznake 62-TV.
0505-4947/2 Vasilije Hajdarević, Kotor 05.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „GO GO GAGA“ oznake 139-KT.
0505-5288/2 Nebojša Iković, Republika Srbija 03.07.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MILENA“ oznake MNE0257.
0505-4750/2 "GOLUBOVIĆ-P" D.O.O. Pljevlja 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-5144/2 Oleg Kukolj, Republika Srbija 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELA“ oznake MNE0395.
0505-4342/2 Robertas Jankauskas, Republika Litvanija 28.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JURATE“ oznake MNE 0400.
0505-4287/2 Safet Kolari, Ulcinj 26.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „ERA“ oznake 67-UL.
0505-4506/2 Milorad Vujović, Kotor 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 144-KT.
0505-4654/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 56-TV.
0505-4652/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 57-TV.
0505-4657/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 58-TV.
0505-4659/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 59-TV.
0505-4655/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 60-TV.
0505-4650/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 61-TV.
0505-4949/2 „UNA“ DOO Tivat 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 63-TV.
0505-4314/2 Andrey Neverov, Ruska Federacija 21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FOXY“ oznake MNE0401.
0505-4826/2 "FIRST NAUTICAL COMPANY" D.O.O.
Bar
21.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu marine Bar
0505-4875/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-4874/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Blok V 2-Rektorat UCG
0505-4823/2 "KORVEL" D.O.O.
Bijelo Polje
19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje
0505-4678/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Morakovo-Nikšićka Župa
0505-4611/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze KAP 2-Expo Commerce Dajbabe
0505-3328/2 "Š.A.A." D.O.O. Plav 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Plav;
0505-4130/2 "ADRIATIC YACHTING SERVICES" D.O.O. Budva 19.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JA SAM“ oznake MNE0393.
0505-4597/2 „ALKIMA“ doo Tivat 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „KNEZ LIPOVAC II“.
0505-4454/4 Goran Ivanović, Kotor 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 143-KT.
0505-4199/4 „SPEED BOAT ADVENTURES“, Kotor 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 155-KT.
0505-4318/2 Dejan Đorđević, Herceg Novi 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 91-HN.
0505-4320/2 Dragan Đorđević, Herceg Novi 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu oznake 90-HN.
0505-4800/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vrmac-Hotel KARISMA
0505-4806/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 14.06.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Karabuško Polje-Ćemovsko Polje(mobilna)
0506-4486/2 NVO "Mreža za afirmaciju radioamaterskog pokreta" 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3723/2 Pajzer Robert 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-1170/5 Radović Andrija 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-1169/5 Radović Luka 12.06.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-4444/2 NVO "Savez radioa matera Crne Gora" 12.06.2018 Privremeno Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-4330/2 „LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu marine Luštica.
0505-3585/2 „YU BRIV“ doo Kotor 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na tehničkom plovnom objektu – dizalica „BRIV II“ oznake KO DIZ 01 i luke upisa Kotor.
0505-4251/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze Tvrdaš-Vrače;
0503-4429/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV01 Tvrdaš-PV02 Gostec
0503-4428/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 12.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK50 Trubjela-NK39 Kličevo
0505-4248/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Velja Gora-Pelev brijeg;
0505-4250/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju RR veze Velja Gora-Čelebić;
0505-4111/2 „SEAMOUNT“ doo Kotor 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „SEAMOUNT 2“ oznake 142-KT.
0505-4113/2 „SEAMOUNT“ doo Kotor 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „SEAMOUNT 1“ oznake 141-KT.
0505-4046/2 „K.D.K. COMPANY“ doo Budva 07.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „LOOKER 320“ oznake 1240-BD.
0505-4476/2 MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vojnom vazduhoplovu tipa Gulfstream 550 vazdušnih snaga Republike Italije.
0505-3662/3 Stanko Janković, Republika Srbija 05.06.2018. Rješenje o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2018. godinu dodijeljenih Odobrenjem broj 0505-3662/2 od 05. 06. 2018. godine.
0505-3189/2 Evgenii Korzenkov i Petr Andreev, Ruska Federacija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LENINGRAD“ oznake MNE0385.
0505-3432/2 Veljko Radojković, Republika Srbija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „STELLA“ oznake MNE0387.
0505-3501/2 Alexander Prokopenko, Ruska Federacija 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ALEXANDRIA“ oznake MNE0388.
0505-4065/2 Anatoliy Golenko, Republika Kazahstan 05.06.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SEA ANGEL“ oznake MNE0394.
0505-4276/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Durutovac-Lepenac;
0505-4277/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8 GHz za realizaciju RR veze Durutovac-Crkvine 2;
0505-4278/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze Čelebić-Jagoda;
0506-3718/2 Bačelić Vitomir 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3720/2 Dutina Dragan 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3722/2 Marković Radosav 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3717/2 Murišić Blagoje 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3716/2 Tušup Dejan 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3719/2 Vidaković Eva 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3715/2 Vidaković Miroslav 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3721/2 Vučetić Zoran 31.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-4247/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Velji grad
0505-4264/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Stegvaš
0505-4258/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Stegvaš
0505-4246/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Velji grad
0505-4257/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Spas-Luštica
0505-4268/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-ČELEBIĆ
0505-4242/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ŽS Sutomore-Velji grad
0505-4243/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ŽS Bijelo Polje-Kurilo BP
0505-4244/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Pelev Brijeg
0505-4269/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lovćen-Bjelasica
0505-4254/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-4259/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kurilo DG
0505-4263/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kurilo DG
0505-4262/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-4275/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-4270/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Kurilo BP
0505-4273/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Kacuber
0505-4274/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Lepenac
0503-4252/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV12 Šula-PV01 Tvrdaš
0503-4253/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV04 Mrčevac-PV01 Tvrdaš
0503-4267/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica (Obostnik)-CT02 Lovćen
0506-3736/2 JP "Radio i televizija Crne Gore", RCG 1 29.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz, 92,6 MHz za lokaciju Bandžovo Brdo, Rožaje
0506-3737/2 JP "Radio i televizija Crne Gore", RCG 1 29.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz, 94,5 MHz za lokaciju Zavorovi, Plužine
0505-4265/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-PV04 Mrčevac
0505-4266/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-NK38 Ivica
0505-3549/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 135-KT.
0505-3551/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 136-KT.
0505-3553/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 137-KT.
0505-3555/2 „GOLDEN WAVE COMPANY“, Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu 138-KT.
0505-3395/2 „YU BRIV“ doo Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu "BRIV I"
0505-3396/2 „YU BRIV“ doo Kotor 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu "VRMAC"
0505-4233/2 MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu tipa Cessna 421B registarske oznake 4O-BRO.
0503-3525/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obzovica-Velja Gora
0505-4245/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG67 Vlahovići-PG39 Crkvine 2
0506-4080/2 "Hit FM" D.O.O. 17.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-4080/3 "Hit FM" D.O.O. 17.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-3858/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 17.05.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana(mobilna RBS)
0505-2566/2 "TELENOR" D.O.O. 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ploče-SPAS
0505-1032/3 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni aerodroma Podgorica.
0505-1033/3 "AERODROMI CRNE GORE" A.D. Podgorica 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema u zoni aerodroma Podgorica.
0505-2879/2 Sergey Belokonev, Ruska Federacija 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORAHOVAC“ oznake MNE0383.
0505-2880/2 Denis Kopyl i Damir Florinskii, Ruska Federacija 08.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ORANGE FIRST“ oznake MNE 0196.
0505-3198/2 Saša Vušurović 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 38-KT.
0506-3089/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 03.05.2018.

Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Jejevica, Berane

0506-3089/3 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Katuničko Brdo, Mojkovac
0506-3089/4 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Kurilo, Bijelo Polje
0506-3089/5 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Luštica, Herceg Novi
0506-3089/6 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Sjenica, Podgorica
0506-3089/7 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Tović-Suđina Glava, Nikšić
0506-3089/8 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Tvrdaš, Pljevlja
0506-3089/9 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za lokaciju Volujica, Bar
0506-3089/10 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 03.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studio Srpski Radio-Sjenica
0506-1171/5 Milošević Zoran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2912/2 Roganović Jakša 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2913/2 Đorđević Jovan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2914/2 Đorđević Mato 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2915/2 Zambelić Ivan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2916/2 Antunović Ratko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2917/2 Krivokapić Đuro 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2918/2 Habić Zoran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2919/2 Ajčević Dušan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2920/2 Ajčević DušanKrivokapić Špiro 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2921/2 Đinović Draško 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2922/2 Tripković Vanja 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2923/2 Bijelić Marko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2924/2 Doklestić Tomislav 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2925/2 Roganović Aljoša 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2926/2 Jovović Bojan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2863/3 Dragojević Goran 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2864/2 Vukotić Janko 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2865/2 Dedić Jovan 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2866/2 Šestović Miralem 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2867/2 Rovčanin Nikola 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-3074/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Radovići
0503-2904/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Crkvine-Bjelasica
0503-2553/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.04.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju RR veze REKTORAT - BLOK V 2;
0505-3393/2 Dušan Sučević, Herceg Novi 24.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 12-HN.
0505-2902/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-3096/4 Marko Borozan, Kotor 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 133-KT.
0505-3097/4 Dušan Vujačić, Kotor 19.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 134-KT.
0505-830/2 „TAXI PREVOZ EXTRA“ DOO Budva 17.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva;
0505-2694/2 Ivan Krivokapić, Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 132-KT.
0505-2633/2 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 131-KT. 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 131-KT.
0505-2634/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 130-KT.
0505-2635/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 129-KT.
0505-2636/2 „MONTENEGRO SUBMARINE“ DOO Kotor 13.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 128-KT.
0503-3182/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.04.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0503-2553/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bratogošt-LOVĆEN
0503-2551/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ravna Rijeka-Kurilo BP
0503-2903/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Masline-Zagorič II
0503-2552/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grab-Pavino Polje
0503-2559/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šula-Gradac
0503-2550/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za koriš?enje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Markovo Brdo (RDC)-Ravno Sedlo
0505-918/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Tara-Rafailovići
0505-2734/2 Alexander Vyatkin, Ruska Federacija 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „DREAM-V“ oznake MNE0384.
0505-3188/2 Zoran Racanović, Budva 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PREDATOR“ oznake 61-BD.
0505-2905/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. PODGORICA 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze BOGAJE-KACUBER (RDC)
0503-2558/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gradac-Gosteč
0503-2556/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lamele Zabjelo-Zelenika
0503-2557/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Integral-TKCN Nikšić
0506-2838/2 "Metropoliten media" D.O.O. 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0503-2554/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Žanjice-Luštica
0503-2555/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.04.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Golo Brdo-Sutomore
0505-2547/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ibričevina-Masline
0505-2548/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kličevo
0505-2549/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trešnjevo-Petnjica
0505-2083/2 DOMINATOR ILUMEN AG, Kneževina Lihtenštajn 26.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KALLIENTE“ oznake MNE0381
0505-2248/2 Andrey Zinchenko, Ruska Federacija 26.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „BRAVO“ oznake MNE0382.
0505-187/2 „LIM COMPANY“ DOO Berane 22.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane;
0505-2597/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Volujica
0505-2370/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Plavnica-Bobija
0503-1505/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš (RDC)-Jabuka
0503-1506/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze RBS Čeluga - RSS Čeluga
0503-1506/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 80 GHz za realizaciju RR veze RBS Čeluga - RSS Čeluga
0503-2038/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel Metalurg-Rose
0505-2302/2 Savo Ćetković, Herceg Novi 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „NINA“ oznake 18-ZL.
0505-2313/4  Boško Vukotić, Herceg Novi 15.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „ĆALE 2“ oznake 79-HN.
0505-174/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Bijela pošta.
0505-187/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-1507/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Oštrovac-Integral
0503-1504/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Božaj-Krajina
0503-573/2 "RUDNIK UGLJA" A.D. Pljevlja 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-1017/2 Aleksei Lashkov, Ruska Federacija 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ZANZI“ oznake MNE 0370
0505-1157/2 Dragan Vučković, Republika Italija 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MAYA“ oznake MNE 0371
0505-192/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Gosteč
0505-1540/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zagarač-Sjenica
0505-1541/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sokolovac-Kurilo BP
0505-1542/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
0505-1543/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gospođin vrh-Dacići
0505-1544/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 08.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lastva grbaljska-Spas
0505-1394/2 „OCEAN MONTENEGRO“ DOO BAR 06.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0503-1457/2 "ROGANOVIĆ" D.O.O. Budva 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva
0503-1401/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Rudeš
0505-197/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
0503-1090/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Soliter Nikšić
0503-1181/2 "SISTEM S“ D.O.O. 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-1084/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sutivan-Obrov
0505-1088/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CKB Moskovska-City kvart
0505-1500/2 "LA PLUMA BAR PILOT" DOO Bar 01.03.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu luke Bar.
0505-1043/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze bioča(RDC)-Kurilo BP(RDC);
0505-1547/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica 2 (RDC)-Kacuber (RDC)
0506-625/2 Draškić Slobodan 27.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-1440/4 "ADRIATIC AVIATION" DOO Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu tipa A109S registarske oznake 4O-MAE.
0505-9519/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Lutovo
0503-9503/2 "B.T.S LINE" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica
0505-598/2 Vladimir Vdovin, Ruska Federacija 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „JELENA“ oznake MNE 0363.
0505-1364/2 Vitaly Segen, Republika Bjelorusija 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na čamcu „BUBAMARA I“ oznake MNE0372
0505-1421/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VITUS“ oznake MNE0380
0505-1422/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VASCO“ oznake MNE0379
0505-1423/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JAMES“ oznake MNE0378
0505-1424/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FRANCIS“ oznake MNE0377
0505-1425/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FERDINAND“ oznake MNE0376
0505-1426/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „CRISTOFORO“ oznake MNE0375
0505-1427/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „AMERIGO“ oznake MNE0373
0505-1428/2 SAIL SERVICE INC, Britanska Djevičanska Ostrva 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BARTOLOMEU“ oznake MNE0374
0506-1470/2 Draljača Branko 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-688/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lastva Grbaljska-RSS Lastva Grbaljska
0505-1124/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelaštavica-Mojanovići (CT)
0505-798/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Konik(Ibričevina)-Masline(CT)
0506-844/2 "Maxco" D.O.O. 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-845/2 "Maxco" D.O.O. 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-9479/2-2017 Boca Ranko 15.02.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-475/7 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.02.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kosić(mobilna RBS)-Kurilo DG
0505-143/4 CITY RENT LTD, Republika Bugarska 13.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-EDY.
0503-425/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Šula
0503-436/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Mratinje
0503-159/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ilino Brdo-Lovćen
0503-631/5 "PRO PLUS" D.O.O. Ljubljana 08.02.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz za uspostavljanje satelitske veze između terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice I satelta ASTRA 3B
0505-652/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Uvač-Padež (CT)
0505-876/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura (RDC)-Bratica
0505-655/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Univerzitetski centar CKB
0505-9516/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Sozina (North)-Bjelasica Crmnicka
0505-9703/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kobila-Dragomir(CT)
0506-231/4 NVO " Radio Klub Digi HAM" 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-344/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Pešca
0505-335/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kruške (RDC)-Lepenac (RDC)
0505-281/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zatrijebač-Jagoda
0503-110/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Gornje Polje
0503-353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Veliki Štuoc
0503-412/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Kanje (RDC)
0503-417/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Kacuber
0503-422/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Vrulja
0503-82/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radio D-Blok V (CT)
0503-94/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog-Ozrinići
0503-144/2 LUX TAXI" D.O.O. Kolašin 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kolašin
0503-120/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trgomen-Novo Selo
0503-117/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Naftagas-Brajići
0505-270/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Grab-Galica
0503-133/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Unač-Zavorovi
0503-125/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gorica-Trijebač
0503-136/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Straševina-Ostrog (Prenos)
0503-130/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.02.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Galica
0506-588/2 "AMD društvo Zarubica Company" D.O.O. 30.01.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0506-588/2 "AMD društvo Zarubica Company" doo 30.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-261/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Župa(Zagrad)-Tović
0505-685/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.01.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rektorat UCG-Blok V 2 (na 60 dana)
0505-686/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.01.2018. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun (na 60 dana)
0505-9658/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Župa (RDC)-Tović
0505-9652/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studenci-Kličevo (CT)
0505-9147/3 FROG-MONT" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-9200/3 “YU BRIV” DOO Kotor 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „EKO BOKA“.
0505-9251/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gospođin vrh-Bać
0505-9458/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Somina-Tović
0506-323/2 NVO "Radio-amaterska mreža za opsanost" 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-627/2 Voloshin Arkady 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-626/2 Kremnev Andrej 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-89/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Velja Gora
0506-9717/2-2017 "Radio-difuzni centar" doo 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-9716/2-2017 "Radio-difuzni centar" doo 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-624/2 Derviš Mato 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-9655/2-2017 Krnić Đurica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-9637/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze VLAHOVIĆI-MORAČA
0505-9667/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze MORAČA-MIOSKA
0505-9672/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze KBC(CT)-TITEX
0505-9526/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ravni Krstac-Somina
0505-9529/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Drobni Pijesak-Babac
0505-9532/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jelenak CT-Kurilo DG
0503-9644/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njivice (Kobila)-Mojdež
0503-9559/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Studeno
0503-9358/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobrakovo-OBROV
0505-9649/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Korita (Orahovo)-Kuči (Bezjovo)
0505-9415/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze MOŽURA-FRASKANJEL
0505-9466/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jagoda-PROMONTE old
0503-9385/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 18.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bijele Poljane-Tović
0506-9475/2-2017 "Metropoliten media" doo 16.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala
0505-9291/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze KAMENO-OBOSTNIK
0505-9053/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.01.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Krivošije

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.