Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija u 2017.godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2020. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2019. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2018. godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2016. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2015. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-9139/2 Alexandr Shipulin i Andrey Brovin, Ruska Federacija 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SANDRA“ oznake MNE0368;
0505-9006/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog manastir
0503-9060/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potoci-Velja Gora
0503-9012/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bratogošt-Planik
0505-9009/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bobija-Radovče
0505-9455/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel MOGREN-Zavala Mtel
0503-9103/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vezirov Most-D radio
0505-9164/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze HOTEL SOKOLINE-OSTROG
0503-9454/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze T-Shop Kotor-TKC Kotor
0503-9103/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vezirov Most-D radio
0503-9102/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čeluga 2-RBS Čeluga
0503-9238/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.12.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Salaš 23-Trijebač
0505-8770/2 “AKVANAUT” DOO Podgorica 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 67-ZL;
0505-8975/2 Alexander Mayants, Sjedinjene Američke Države 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LERA“ oznake MNE0365;
0505-9037/2 Alexander Vedenin, Ruska Federacija 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ALOHA“ oznake MNE0366;
0505-9107/2 „LA PLUMA“ D.O.O. Bar 26.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LA PLUMA“ oznake MNE0367;
0503-9015/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 22.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Debeli Brijeg-Obostnik (Luštica)
0503-8757/2 "KALAJA TAXI" D.O.O. Ulcinj 22.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Ulcinj
0505-9262/2 "BLUE FISH“ doo Bar 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na ribarskom brodu „ORKA“.
0505-8972/2 „AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-TED.
0505-8850/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne RR veze Tović-Vučje;
0505-8974/2 Pavel Vladimirov, Ruska Fedracija 21.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NANA“ oznake MNE 0364.
0505-4347/2 19.12.2017. 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „COLONIAL SUN“ oznake MNE 0319.
0503-8847/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Liman
0505-8927/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze EUROMIX BETON-DOBRE VODE
0503-8812/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Humci (CT)-Soliter Nikšić
0503-8985/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bare Kraljske
0505-8930/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radio Zeta-Golubovci ST
0506-9071/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Katuničko Brdo, Mojkovac
0506-9072/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Tović, Nikšić
0506-9073/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Plav-Kofiljača, Plav
0506-9074/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Tvrdaš, Pljevlja
0506-9075/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-9076/2 "AST" D.O.O. Podgorica 19.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM radio-difuznih signala sa lokacije Kacuber, Rožaje
0505-8734/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Završje
0505-8921/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze BOŽAJ-KRAJINA
0505-8511/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Farmaci (MTEL) - Tološi
0505-8728/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Kruševice - Obostnik
0505-8810/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze City kvart 2 - Delta reklama;
0505-8544/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica` 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel TRE CANNE-Podkošljun
0503-8731/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrbanja-Kruševice
0505-8924/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tološi-Kokoti
0505-8586/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kaluđerovina-Obostnik (Luštica)
0505-8964/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velja gora-RTV dom
0505-8965/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-8966/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Krnovska glava
0505-8967/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega U7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kovačevo brdo-Momčilov grad
0505-8968/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 12.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Kurilo DG
0505-7032/3 "MONTENEGRO PREVOZ PEJOVIĆ" D.O.O. Podgorica 07.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-8687/2 Vladimir Vdovin, Ruska Federacija 01.12.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JELENA“ oznake MNE 0363.
0505-8454/2 Milan Tomašević, Republika Srbija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PRESTIGE“ oznake MNE 0362.
0505-8235/2 Andrey Fedin, Ruska Federacija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JULIA“ oznake MNE 0361.
0505-7987/2  Saša Vitošević, Republika Srbija 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake ZL-777.
0505-8361/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podgorica 8-8 (DEKAR)-Bjelaštavica
0505-8364/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel DELFIN-Obostnik
0505-8411/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Barice-Mrčevac
0503-8421/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lučka Kapetanija BD-Spas
0503-8231/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čađalica-Soliter Nikšić
0503-8128/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tivat-Baošići
0506-8037/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8038/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8039/2 "Radio-difuzni centar" doo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-8344/2 Dedić Jovana 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8452/2 Šarić Marijo 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8353/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8352/2 Drobnjak Filip 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8351/2 Saveljić Dragan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8350/2 Bešović Dejan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8349/2 Radović Božidarka 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8348/2 Popović Katarina 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8347/2 Krgović Ranka 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8346/2 Jovović Bojan 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8345/2 Pajović Milica 23.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-7728/3 privredno društvo „SANY COMPANY“ DOO Budva 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva.
0505-7883/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRAŠIĆI 2 (MTEL) – TIVAT.
0505-7854/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MAINE-PODKOŠLJUN (HOTEL PRINCE).
0505-7853/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze REKTORAT UCG-BLOK V 2.
0505-8145/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lipe-Velja gora
0505-8277/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obrov-Boljanina
0503-8017/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-Spas
0503-8048/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bar Simpo-Bar Betra
0505-7735/3 privredno društvo B.T.S. LINE D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0505-7735/2 privredno društvo B.T.S. LINE D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica.
0503-8051/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L6 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Tornik
0506-7569/2 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/3 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/4 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/5 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/6 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/7 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/8 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7569/9 "OKI AIR BROADCASTING" doo 21.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-7725/2 Aleksandr Podsekin, Republika Bjelorusuja 16.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „HERMES“ oznake MNE 0332.
0505-8036/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 16.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz MHz za emitovanje DVB-T2 signala sa lokacije Plav, Plav
0503-7886/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velja Gora-Carev Laz
0505-7957/2 privredno društvo "BAĆOVIĆ-RV" D.O.O. Nikšić 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić.
0505-7238/2 privredno društvo „VEKTRA JAKIĆ“ D.O.O. Pljevlja 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u krugu fabrike „VEKTRA JAKIĆ“ D.O.O. Pljevlja.
0505-8076/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze MOŽURA-ĐERANE
0503-7766/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Veruša-Lijeva Rijeka
0506-8167/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8168/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8169/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8170/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8171/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8172/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8173/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-8174/2 NVO "Savez radio amatera Crne Gore" 09.11.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-8053/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura (RDC)-Kodre
0505-7215/2 Vladislav Rybalchenko, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „STINGRAY“ oznake MNE 0351.
0505-7635/2 Siarhei Kryvanos, Republika Bjelorusija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GODSPEED“ oznake MNE 0333.
0505-7636/2 Igor Sergeev, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GRACE“ oznake MNE 0314.
0505-7634/2 Igor Sergeev, Ruska Federacija 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ALEXANDRA“ oznake MNE 0315.
0505-7638/2 Andrei Bohush i Pavel Chagoiko,
Republika Bjelorusija
09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VEDA“ oznake MNE 0307.
0505-7637/2 privredno društvo WHITEMORE FINANCIAL CORP Belize 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MAWIMBI“ oznake MNE0305.
0505-7639/2 privredno društvo CONSTRUCTIONS MARKETING LTD Republika Sejšel 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BELLA“ oznake MNE0303.
0505-7640/2 privredno društvo WHITEMORE FINANCIAL CORP Belize 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „CLIONE“ oznake MNE0313.
0505-7641/2 privredno društvo DOLIVIREST HOLDING LTD Britanska Djevičanska Ostrva 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FOXTROT“ oznake MNE0306.
0503-7765/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG61 Anteševac-PG62 Lijeva Rijeka
0505-7891/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor poslovnica CT-Cetinje
0505-7707/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Planik-Ilino brdo
0505-7751/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CRBC Uvač-Padež
0505-7754/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Podbožur-Ilino brdo
0505-7855/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze KAP 2-VOLI DC
0506-7972/2 "M-Corona" D.O.O. Bar 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-7975/2 "M-Corona" D.O.O. Bar 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Velji Grad, Bar
0506-7668/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za emitovanje FM signala sa lokacije Sjenica, Podgorica
0506-7668/3 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 1,5 GHz za realizaciju jednosmjerne radio-relejne veze Studio Radio Cool-Sjenica
0505-7932/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze STUDENCI-SOLITER NIKŠIĆ
0503-7710/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Trešnjevo (Cuce)
0505-7912/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obod-Lipe
0505-8014/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.11.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kosić(mobilna RBS)-Kurilo DG
0503-7448/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CITY KVART II-Vranići TN
0505-7936/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kuči (Bezjevo)-Potoci
0505-8021/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 02.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-VUK
0503-7335/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz, kanal 27, za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja AVM usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema sa predajnika lociranog na lokaciji VELJA GORA, Glavni grad Podgorica
0505-7791/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spas (RDC)-Hotel Lučić
0505-7492/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze TRUBJELA(MTEL)-OZRINIĆI
0505-7767/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 31.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju RR veze ANTEŠEVAC-VELJA GORA
0505-7648/4 privredno društvo "ALKIMA" D.O.O. Tivat 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na pomorskom putničkom brodu „KNEZ LIPOVAC“.
0505-7704/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze ČEVO-LOVĆEN(RDC)
0503-7336/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 26.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0503-7362/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Valdanos-Pinješ
0503-7336/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 26.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za emitovanje radio-difuznih signala sa predajnika lociranog na lokaciji Volujica, opština Bar
0503-7243/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze GLUHI DO - CRMNIČKA BJELASICA
0506-7834/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7835/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7836/2 "Metropoliten media" D.O.O. 24.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-7375/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 24.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR09 Sozina-BR06 Virpazar
0505-7398/2 Nikita Shawwa, Ruska Federacija 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SNAIL“ oznake MNE 0360.
0506-7576/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7577/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7578/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7579/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7580/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7581/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7582/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7583/2 "Metropoliten media" D.O.O. 19.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-7770/2 "RADIO-DIFUZNI CENTAR" D.O.O. Podgorica 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-ST Golubovci
0505-6168/3 AD „PORT OF ADRIA“ Bar 19.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u krugu preduzeća.
0505-7363/2 Nikola Vukotić i Petar Vukotić 17.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „OCEANS 11&HALF“ oznake MNE 0359.
0505-7275/4 "MONTE ROCK" D.O.O. Podgorica 12.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-MAE.
0505-7449/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 12.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zelena Stijena-Mrčevac
0506-7495/2 "Neboelectronic" D.O.O. 12.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-7496/2 "Radio S2" D.O.O. 12.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-6925/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju RR veze HOTEL TRE CANNE - HOTEL ŠAJO
0506-7338/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7333/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7331/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7334/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7340/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7332/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7337/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 10.10.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-7433/3-2016 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – OPŠTINA BERANE 05.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-7433/3-2016 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – OPŠTINA BERANE 05.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Berane.
0505-6816/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.10.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zagorič 2-Zlatica
0505-7273/2 Danka Damjanović Griffiths, Velika Britanija 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PALMINA“ oznake MNE 0346.
0505-6926/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-VIP.
0505-6927/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-DNA.
0505-6928/2 "AIRWAYS SCENIC & CHARTER" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-AIR.
0503-7064/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC Lopate 1-Padež
0506-7227/2 "MTEL" d.o.o. 28.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-7228/2 "MTEL" d.o.o. 28.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-6571/2 Vidović Lazar 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6572/2 Bakrač Mirko 19.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6973/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lovćen-Grahovo
0503-6974/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luštica-TKC Tivat
0503-6975/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lever Tara-Bandijer
0503-6659/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Slatina-KRAVICA
0505-6765/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Veliki Pijesak 2-Dobre Vode
0505-6913/2 „REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA“ DOO HERCEG NOVI 14.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 64-ZL.
0503-6887/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tunel Raš-Crmnička Bjelasica
0505-6728/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD43 Ploče-BD01 Spas
0505-6804/2 Stevo Jopundžić, Republika Srbija 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELKA“ oznake MNE 0357.
0505-6803/2 Pavel Khromtcov, Ruska Federacija 07.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ST SOFIA“ oznake MNE 0352.
0503-6725/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.09.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun(Hotel PRINCE)
0503-6726/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 05.09.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-Ada Bojana mobile
0505-6779/2 MTL Yacht Club of Delaware Ltd 05.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LADY SOVEREIGN II“ oznake MNE 0356.
0505-6486/2 Svetlana Dubrovskaia, Ruska Federacija 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FIRST LINE“ oznake MNE 0355.
0503-6122/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavala 2 (Mtel)-Bijeli Do
0503-6254/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Valdanos-Pinješ
0503-6568/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Smokovac-Zlatica
0505-6489/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kotor Stari Grad-Vrmac
0505-6535/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bioča-Femića Krš
0505-6536/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića Krš-Kurilo BP
0505-6537/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar-Bjelasica Crmnička
0505-6538/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne vezOstrog-Kličevo
0505-6539/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Hotel SOKOLINE-Ostrog
0505-6602/2 "TELEMACH" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje o produženju važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11,7-12,5 GHz za realizaciju bežičnog distributivnog sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika u Glavnom gradu Podgorica i opštinama Budva i Herceg Novi
0506-6457/2 "ANTENA M" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Spas, Budva
0506-6458/2 "ANTENA M" D.O.O. Podgorica 24.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Žvinje, Herceg Novi
0505-6370/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-Jaz (privremena)
0505-6382/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plaža Žanjice-Obostnik (RDC)
0505-6373/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 08.08.2017. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Copacabana-Hotel Olympic
0506-6329/2 LOKALNI JAVNI EMITER RADIO I TELEVIZIJA CETINJE 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Cetinje, opština Cetinje
0506-6268/2 "JUPOK" D.O.O. Rožaje 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Kacuber, opština Rožaje
0506-6269/2 "JUPOK" D.O.O. Rožaje 08.08.2017. Odobrenje za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio, lokacija Bandžovo Brdo, opština Rožaje
0505-6214/2 Ratna mornarica Grčke 08.08.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na brodu „PROMETHEUS“.
0505-6184/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 08.08.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PLAŽA MOVIDA-TIVAT
0506-6043/2 Radoman Nemanja 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6044/2 Smolović Danka 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6045/2 Škerović Nebojša 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6046/2 Hajduković Mihailo 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6047/2 Đokić Elvira 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6048/2 Vučeljić Nikola 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6049/2 Masoničić Miodrag 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6050/2 Alković Šejla 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6061/2 Sekulović Marija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6062/2 Sekulović Marko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6063/2 Filipović Milica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6064/2 Knežević Darko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6065/2 Škrijelj Nina 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6066/2 Stanišić Dijana 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6067/2 Bijelić Mirko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6068/2 Kljajević Božidar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6069/2 Bulatović Danilo 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6070/2 Đuranović Luka 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6227/2 Čukić Janko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6228/2 Stankov Rastko 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6229/2 Raičević Vido 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-6159/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Goransko-Stojkovac
0503-6160/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Tović
0503-6158/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Gospođin vrh
0503-6157/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Goransko-TKC Plužine
0503-6029/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Građani-Crmnica
0503-6238/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CT05 Lipe-PG11 Velja Gora
0503-6235/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN06 Mojdež-HN02 Žvinje
0503-6233/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO06 Vrmac-KO28 Jugooceanija
0503-6234/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica-HN29 Dragomir
0503-6237/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA10 Bandžovo brdo-BA04 Završka glavica
0503-6236/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR03 Velji Grad-BD16 Buljarica
0503-6243/2 Ambasada Republike Srbije u Podgorici 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-6191/2 Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Podgorici 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-5726/2 Marina Kovačević, Republika Srbija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VAGABUND“ oznake MNE 0320.
0505-5834/2 Mikhail Svinin, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BEGA“ oznake MNE 0287.
0505-6148/2 Auto-moto klub „Lovćen“ 27.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Cetinje tokom trajanja vanrednog događaja privremenog karaktera.
0505-5812/2 "MONTENEGRO HELICOPTERS" D.O.O. Podgorica 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na na vazduhoplovu registarske oznake 4O-HCG.
0505-5727/2 privredno društvo „MARINE SERVICES“ DOO Herceg Novi 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „SECOND CHANCE“ oznake MNE 0342.
0505-5632/2 Alexander Kasyanenko, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „JULIJA“ oznake MNE 0089.
0505-5924/2 privredno društvo „TAREK FINANCIAL CORP“ Belize 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „NAMMU“ oznake MNE 0345.
0505-6081/2 Vasilii Antonetskii, Ruska Federacija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „IRINA“ oznake MNE 0350.
0505-6082/2 Suad Memić, Bar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ENID“ oznake MNE 0349.
0505-6192/2 Grigory Kalagov, Bar 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 127-KT.
0505-5925/2 Safet Mehović, Republika Francuska 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „L’OLIVIER“ oznake MNE 0344.
0505-4351/3 Dimitrije Lakić, Republika Srbija 27.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „GAF 77“ oznake MNE 0323.
0503-5809/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 25.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tović-Straševina
0503-6116/2 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 25.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13,750-14,500 GHz/10,950-11,700 GHz („Ku opseg“) za uspostavljanje satelitske veze između terminalne SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorice i satelita EUTELSAT;
0503-6116/4 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 25.07.2017.  Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2010-2110 MHz/2200-2500 MHz za potrebe PMSE opreme
0505-5787/2 Milenko Ostojić, Republika Srbija 25.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „LIBERTY I“ oznake MNE 0316.
0503-5591/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA32 Tmušići-BA12 Soliter Berane
0503-5738/2 Preduzetnik Vladimir Banićević (LUCKY TAXI NK) 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić
0503-5823/2 BMB COM D.O.O. Pljevlja 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0505-5383/3 Gorica Maksimović, Republika Srbija 20.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BIRD“ oznake MNE 0334.
0505-5202/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čeluga (CT)-Bjeliši
0505-5595/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica 2-Kacuber
0503-5598/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lučice-Babac
0505-5631/2 Tanja Bodrožić, Republika Srbija 18.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PLAN B“ oznake MNE 0340.
0506-5478/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5477/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5479/2

 

"Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5480/2

"Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5481/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5482/2 "Antena M" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5451/2

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5452/2 "M.D. Company" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5453/3

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5453/4

" M.D. Company " doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala

0506-5454/3

"Jumedi Mont" doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-5454/4 "M.D. Company " doo 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-5759/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Plaža Crvena Glavica-Spas
0505-5784/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Spas
0505-5785/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Sea Dance(mobile)
0503-5657/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tuđemili-Bar Simpo
0505-5468/2 Katarina Malavražić, Herceg Novi 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake TV-1144.
0505-5067/2 Zoran Radanović, Republika Srbija 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PETAR“ oznake MNE 0331.
0505-5120/2 Nikola i Petar Vukotić 11.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „BEAUTY AND THE BEAST“ oznake MNE 0336.
0503-5520/2 "AUTO KUM" D.O.O. Nikšić-PJ "TOP TAXI" Nikšić 06.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić
0505-4846/2 privredno društvo “HACUNAMATATA” DOO Budva 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PAGAR“ oznake 58-BD.
0505-5633/4 privredno društvo “BOKA ADRIATIC“ DOO Herceg Novi 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 126-KT.
0505-5505/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Njegovuđa-Veliki Štuoc
0505-5506/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-5507/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stabna-Goransko
0505-5508/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Rektorat UCG-Blok V 2
0505-5509/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velika-Pepići
0505-5510/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Zelena Stijena-Mrčevac
0505-5511/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maleš-Balj
0505-5512/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.07.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velje Duboko-Liješnje
0503-5082/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOŽURA-ADA BOJANA MOBILE
0505-4730/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Sea Fort
0505-5398/4 Tihomir Lalević, Bar 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „PEČIN“ oznake BR-681.
0505-5428/4 Dušan Sučević, Herceg Novi 29.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 92-HN.
0505-5427/2 privredno društvo „OLD TOWN TRAVEL“ DOO Kotor 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „VISIN“ oznake 65-KT.
0505-3822/3 Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na vazduhoplovu registarske oznake 4O-EAC.
0505-4922/2 Dimitrije Jovanovski, Bar 27.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „IPPOCAMPO“ oznake 259-BR.
0503-5458/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velika Plaža-Hotel Olympic
 0503-4493/2  "ĐIR TAXI" D.O.O. Kotor 25.06.2017.  Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Tivat;
0503-4494/2  "ĐIR TAXI" D.O.O. Kotor 25.06.2017. Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-5332/2 Hasan Sulejmanović, Ulcinj 22.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SUKA II“ oznake 488-UL.
0505-5119/2 privredno društvo „PARTY VOYAGE“ D.O.O. Tivat 22.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu oznake 103-KT.
0503-4726/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KURILO BP-GRANČAREVO
0505-4687/4 privredno društvo „MIN CVETKOVIĆ I ORTACI“ o.d. Herceg Novi 20.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „STEFAN I“ oznake 89-HN
0505-4348/2 Zoran Vukadinović, Republika Srbija 15.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „MRLE“ oznake MNE 0317.
0505-4877/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze City kvart 2-DELTA reklama
0503-4685/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Baošići-Luštica
0503-4636/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-Galica
0505-4692/2 "TELEMACH" D.O.O. Podgorica 13.06.2017. Odobrenje o produženju važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 11,7-12,5 GHz za realizaciju bežičnog distributivnog sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika u Glavnom gradu Podgorica i opštinama Budva i Herceg Novi
0505-4120/2 privredno društvo „ADRIATIC YACHTING SERVICES“ DOO Budva 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „FOUSKOTO“ oznake BD-1200.
0505-4643/2 privredno društvo „SANITEKO GROUP“ DOO Beograd 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „CARRANZA“ oznake MNE 0327.
0505-4256/2 Valeriy Arapov, Ruska Federacija 08.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „LETIZIA“ oznake MNE 0318.
0503-4510/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.06.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HUMCI (CT)-SOLITER NIKŠIĆ
0503-4042/2 "LIDER TAXI" D.O.O. 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica
0503-4154/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze VRACE-GOSTEČ
0503-4218/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MORAČA-MIOSKA
0505-4155/2 Alexander Bondarenko, Ruska Federacija 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „VJERA“ oznake MNE 0076.
0505-4680/2 Zoran Drakulić, Budva 02.06.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „PORTO“ oznake 1178-BD.
0505-4599/4 privredno društvo „TOP FORCE SYSTEM“ d.o.o. Nikšić 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „MARIA“ oznake BR-579.
0505-3871/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RADOVIĆI – KRAŠIĆI.
0505-3870/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SPAS – BRAJIĆI.
0505-3869/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 30.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RADOVIĆI – OBLATNO.
0503-4407/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Veliki pijesak-Dobre Vode
0503-4060/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Balj
0505-4281/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bistrice-Plavnica
0505-4282/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tomaševo-RSS Tomaševo
0505-4474/2 Ivo Baštrica 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „ODISEJ“ oznake 97-BD.
0505-3332/2 Andrija Mićković 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „ANĐELIJA“ oznake MNE 0310.
0505-3526/2 Milan Cincović 25.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na jahti „FORTUNA“ oznake MNE 0311.
0503-3878/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG38 Carev Laz-BR06 Virpazar
0503-3877/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kotor (Bedemi)-Vrmac
0503-3879/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obzovica-VELJA GORA
0503-3875/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG67 Vlahovići-PG18 Crkvine
0503-3880/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel (sjever)- Vrmac
0503-3876/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel (sjever)- Vrmac
0503-3799/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Đurđevića Tara-Mrčevac
0505-3738/2 Jennifer Arbuthnot i Edward Taylor, Velika Britanija 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „SABAI SABAI“ oznake MNE 0308.
0505-3666/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA – KRAVICA.
0505-3667/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – PLAV.
0505-3668/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – PEPIĆI.
0505-3669/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA – GUSINJE.
0505-3670/2 Društvo za telekomunikacije „MTEL“ D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KACUBER – BANDŽOVO BRDO.
0505-4223/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Mrkojevići
0505-4353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 19.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Soko(Šćepan Polje)
0505-4338/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 19.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Oblatno-Trašte
0505-3582/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju RR veze Obzovica-Crmnička Bjelasica;
0505-3378/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2018. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Gradiošnica(CT)-Tivat;
0505-3817/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krupice-Mrčevac
0505-3874/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV17 Momčilov Grad-PV13 Veliki Štouc
0505-3872/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV07 Premćani-PV14 Đurđevića Tara
0505-3763/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobre Vode-Utjeha
0503-3791/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bezjovo-Spuž
0503-3792/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kruče-Dobra Voda
0503-3793/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bobija-Cijevna
0503-3794/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kravica-TKC Šavnik
0503-3795/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrace-Gosteč
0503-3881/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK32 Kuta-NK03 Tović
0503-3882/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO13 Zagora-BD01 Spas
0503-3883/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BD01 Spas-KO14 Radanovići
0503-3884/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL04 Stegvaš-PG45 Božaj
0503-3885/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK12 Jasenovo Polje-NK03 Tović
0505-2977/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SLATINA – KRNJA JELA.
0505-3301/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Velji grad-Babac
0505-3796/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Topovi-TKC Mojkovac
0505-3797/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-TKC Bijelo Polje
0505-3798/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Buljarica-Velji grad
0505-4172/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L8 GHz za realizaciju međunarodne digitalne radio-relejne veze Podgorica MTKC(MNE)-Tarabosh(ALB)
0503-3621/3 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/2 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/4 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-4127/6 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalnog sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-3611/2 Victor Sheremet,
Ruska Federacija
11.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „KARELIA“ oznake MNE 0312.
0503-3558/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK50 Trubjela-NK04 Ilino Brdo
0503-3559/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK13 Podbožur-NK04 Ilino Brdo
0503-3567/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG68 Durutovac
0503-3566/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG01 Čelebić-PG52 Trijebač
0505-3553/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Čađalica- Nikšić(soliter)
0505-3661/5 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Pitomine
0505-3662/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Momčilov grad-Javorovača
0505-3663/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sitnica-Luštica
0505-3664/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog manastir
0505-3665/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 09.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Ravna Rijeka
0505-3997/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.05.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0503-3293/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ĆUKOVAC-TKC Bijelo Polje
0503-3294/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RSS Zlodo-Pliješ
0503-3367/2 Preduzetnik Dragan Milovanović, koji obavlja privrednu djelatnost - taxi usluge Kotor 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor
0505-3404/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Kufin
0505-3471/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Čanj
0505-3800/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Drezga-Spuž mlin
0505-3801/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gluhi Do-Crmnička Bjelasica
0505-3802/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Korita(Kuči)-Bezjovo
0505-3803/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krstac-Somina
0505-3804/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lukovo-RSS Lukovo
0505-3805/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Perućica HE-Kurilo DG
0505-3806/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Planik-Ilino brdo
0505-3807/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vraćenovići-Planik
0505-2985/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BIJELO POLJE 2 – NIKOLJAC.
0505-2980/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LUBNICE – KALUDRA.
0505-3204/2 privredno društvo „TELENOR“ D.O.O 04.05.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ANTEŠEVAC – OPASANICA.
0505-2965/4 Marjan Malović, Herceg Novi 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija na plovilu „BOKI 3“ oznake 53-HN.
0505-3010/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Odžaci-Mrčevac
0505-3661/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju javne fiksne/mobilne elektronske komunikacione mreže
0505-3037/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jagoda-Podgorica MTKC
0505-3038/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trijebač-Zlatica
0505-3039/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kokoti-Farmaci
0505-3040/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Karabuško Polje-Kuće Rakića
0505-3046/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Toyota srvis Cetinje-Cetinje TKC
0505-3047/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 27.04.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju RR veze Rektorat UCG-Blok V 2
0503-3563/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA30 Rožaje-BA10 Bandžovo brdo
0503-3562/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR11 Hotel Bakar-BR12 Mišići
0503-3560/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK17 Planik-NK04 Ilino Brdo
0503-3564/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK26 Bratogošt-NK04 Ilino Brdo
0503-3561/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG19 Bablja Greda-PG23 Kolašin
0503-3565/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 27.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG28 Bjelasica-PG69 Jezerine
0506-3703/2 Jelić Marko 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3704/2 Otašević Srđan 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3741/2 Tripković Jovica 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3705/2 Jovanović Gorazd 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3706/2 Marković Puniša 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3707/2 Vugdelić Nikola 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3708/2 Strugar Aleksandar 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3709/2 Radoman Dejan 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3830/2 Međedović Avdurahim 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3751/2 Tripković Nevena 27.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3252/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3244/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3251/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3254/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0506-3255/2 "Radio-difuzni centar" d.o.o. 25.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 470 - 790 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema
0505-2949/2 Privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega
12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOLOŠI-VRANIĆI.
0505-2949/2 Privredno društvo „TELENOR“ D.O.O. 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega
12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOLOŠI-VRANIĆI.
0503-3292/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-TKC Ulcinj
0503-3295/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 25.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-TKC Pljevlja
0503-2787/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KACUBER (RDC)-DUGA
0503-2873/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kacuber-Plunci (CT)
0503-2915/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO02 STRP-KO29 VITOGLAV
0503-2998/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG86 Daljam-PG15 Kurilo DG
0503-2999/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Grabovica-NK18 KRNOVSKA GLAVA
0503-3000/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG54 Spuž-PG14 Kovački Dolovi
0503-3001/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA19 Petnjica-BA11 Kacuber
0503-3002/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG14 Kovački Dolovi-PG15 Kurilo DG
0503-3003/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze NK38 Ivica-NK18 KRNOVSKA GLAVA
0503-3004/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PV07 Premćani-PV04 Mrčevac
0503-3005/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PG31 SJENICA-PG70 Aerodrom Golubovci
0503-3006/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR05 MRKOJEVIĆI-UL03 MOŽURA
0503-3013/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA08 Balj-BA07 Kofiljača
0506-3107/2 "OKI AIR BROADCASTING" D.O.O. 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3108/2 "OKI AIR BROADCASTING" D.O.O. 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3463/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3462/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3466/2 NVO "Drustvo za ravnopravnost i toleranciju - AI" 20.04.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-2833/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Njivice (Kobila)-Tivat
0503-3057/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Promonte old
0503-3036/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-Donje Luge
0503-3030/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Dobre Vode-Kruče
0503-3059/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostros-Krajina
0503-2993/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CT02 Lovćen-KO02 Strp
0503-2996/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HN01 Luštica-KO15 Radovići
0503-2995/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BA29 Trešnjevik-BA08 Balj
0503-2997/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017.20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UL03 Možura-UL08 Hotel Olympic
0503-2992/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KO17 Dvrsnik-NK04 Ilino Brdo
0503-2994/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 20.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze BR06 Virpazar-BR24 Virpazar TM
0503-2657/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KRNOVSKA GLAVA-KRAVICA
0506-3530/2 NVO "Radio klub Podgorica" 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3200/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3196/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3195/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3194/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3197/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3198/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3199/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3193/2 "Neboelectronic" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3464/2 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3617/1 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3465/2 "TDM-MIX" D.O.O. 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0503-2951/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gorica-Sjenica
0503-2953/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mali Štuoc-Javorovača
0503-3028/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 18.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kacuber-Petnjica
0506-3362/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3365/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3366/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3363/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0506-3364/2 "TDI Radio“ D.O.O. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za realizaciju radio-komunikacione mreže u cilju pružanja audiovizuelnih medijskih usluga posredstvom analognih zemaljskih radio-difuznih sistema za emitovanje radijskog signala
0505-3407/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Štitarica-Markovo brdo
0505-2404/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u rejonu HE Perućica-simpleks
0505-2405/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema u rejonu TE Pljevlja-simpleks
0505-2406/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić_rep. stanica Ostrog
0505-2407/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Nikšić
0505-2408/2 13.04.2017. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Mratinje
0505-2409/2 "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. Nikšić 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 8L GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-HE Perućica
0505-2457/2 13.04.2017. 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje i opština Rožaje i Mojkovac-simpleks
0505-2458/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Pljevlja, Kolašin, Budva, Nerceg Novi i Ulcinj-simpleks
0505-2459/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica i opština Danilovgrad, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Andrijevica, Kotor, Žabljak i Šavnik-simpleks
0505-2460/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Plužine i Tivat-simpleks
0505-2461/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kolašin_rep. stanica Bablja Greda
0505-2462/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Herceg Novi i Tivat_rep. stanica Žvinje
0505-2463/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Kotor_rep. stanica Vrmac
0505-2464/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bar_rep. stanica Velji grad
0505-2465/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Plužine_rep. stanica Unač
0505-2466/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Nikšić_rep. stanica Tović
0505-2467/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Budva_rep. stanica Spas
0505-2468/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Tivat_rep. stanica Vrmac
0505-2469/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje_rep. stanica Obrov
0505-2470/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Možura_rep. stanica Ulcinj
0505-2471/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Žabljak_rep. stanica Momčilov grad
0505-2472/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje_rep. stanica Lovćen
0505-2473/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Mojkovac_rep. stanica Lepenac
0505-2474/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Danilovgrad_rep. stanica Kurilo
0505-2475/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Šavnik_rep. stanica Krnovska glava
0505-2476/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Plav, Gusinje i Andrijevica_rep. stanica Kofiljača
0505-2477/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opština Berane i Petnjica_rep. stanica Jejevica
0505-2478/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji Glavnog grada Podgorica_rep. stanica Ilijin vrh
0505-2479/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Rožaje_rep. stanica Gospođin vrh
0505-2480/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja_rep. stanica Gosteč
0505-2481/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bijelo Polje_rep. stanica Galica
0505-2482/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Bar_rep. stanica Bjelasica(Virpazar)
0505-2483/2 "CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM" D.O.O. Podgorica 13.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Rožaje_rep. stanica Bandžovo Brdo
0506-3051/2 Krom Andrey 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3258/2 Kisin Ognjen 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-2852/2 Popović Darko 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3089/2 Aleksić Dragan 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0505-3041/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrtijevka-Cetinje TKC
0505-3042/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0505-3045/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Utjeha-Pečurice
0505-3296/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Termoelektrana-Pliješ
0505-3291/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Crmnica-RSS Virpazar
0505-3044/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Baošići-Zabrđe
"0505-3043/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Fraskanjel-Štoj
0503-2306/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zavala-Spas
0503-2606/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MATAGUŽI-MAHALA
0503-2659/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krimovica-Spas
0503-2509/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Šavnik
0505-2764/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stabna-Zavorovi
0503-2498/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tre Canne-Spas
0503-3026/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sozina South-Velji Grad
0503-2597/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Bar Simpo
0503-2505/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Elmag-Atlas Banka
0503-2829/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gluhi Do-Crmnica
0505-2703/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mratinje HE-Mratinje
0505-2766/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Škaljari-Vrmac
0505-2831/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 03.04.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Berane,soliter
0505-2859/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju indoor LTE radio bazne stanice na lokaciji DELTA CITY, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji TKC Tivat, opština Tivat u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/4 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bečići, optina Budva u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0505-2859/5 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čeluga, opština Bar u cilju testiranja radiokomunikacione opreme
0503-2353/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega L7 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gospođin Vrh-Bjelasica
0503-2192/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-TKC Bijelo Polje
0503-2198/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Babića Brijeg-TKC Bijelo Polje
0503-2193/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gosteč-TKC Pljevlja
0503-2062/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Željeznička stanica Bar-Bjeliši
0505-2222/2 "DUKLEY MARINA" D.O.O. Budva 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 156-162,05 MHz za realizaciju funkcionalne mreže namijenjene za lučke operacije i podršku kretanju plovila u akvatorijumu Marine Budva
0505-1996/2 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 380-400 MHz za realizaciju TETRA sistema na teritoriji Crne Gore
0505-1997/3 "WIRELESS MONTENEGRO" D.O.O. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Sjenica-Uprava policije
0503-1633/2 MILI COMPANY D.O.O. Pljevlja 23.03.2017. Produženje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju PMR sistema na teritoriji opštine Pljevlja
0503-1901/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TOVIĆ-VUČJE
0503-1906/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KAKARICKA GORA-IBRIČEVINA
0503-2194/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KOFILJAČA-PEPIĆI
0503-2195/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOKANJE-MTKC Podgorica
0503-2196/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MTKC Podgorica-VELJA GORA
0503-2197/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DOBRAKOVO-OBROV
0505-2595/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lepenac-Žari
0503-1940/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Pinješ 2
0503-1898/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bać-Gospođin vrh
0503-1900/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 26 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Luge-TKC Berane
0503-2308/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-ELMAG
0505-2242/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krašići 2 (Mtel)-Tivat
0505-2246/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR direct-Bjelaštavica
0505-2310/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stari Aerodrom (CT)-TELENOR new
0505-2351/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 16.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 13 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Promonte old-Bjelaštavica
0505-2039/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun
0505-1543/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze CITY kvart 2-DELTA reklama
0505-1628/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Berislavci-Bjelasica Crmnička
0505-2132/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Možura-Dobre Vode
0503-1033/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Tuzi
0503-909/2 "TELENOR" D.O.O. 02.03.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CETINJE-TKC CETINJE
0503-666/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TUNEL RAŠ-CRMNIČKA BJELASICA
0503-547/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 15 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spuž-Sjenica
0503-453/2 "TELENOR" D.O.O. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze SUKURUĆ (CT)-TUZI 2
0503-943/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Brezovik-Jasenovo Polje
0503-944/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kočani-Tović
0503-945/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Knjaz Arhiv-Donja Gorica
0503-1335/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TS Gornje Mrke-Bezjovo
0503-1336/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gusinje-Kofiljača
0503-1337/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Balj
0503-1338/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. 23.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balj-TKC Berane
0503-556/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Reževići-Bečići
0503-557/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pečurice-Dobre Vode
0503-558/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bedemi-TKC Kotor
0503-559/3 Crnogorski Telekom a.d. 21.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Boljanina-TKC Bijelo Polje
0503-101/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GKMC Dajbabska gora-RTV Dom
0503-102/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obrov-IGP Bijelo Polje
0503-103/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Crljenice
0503-104/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze EKIP-RTV Dom
0503-105/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 09.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-RKMC Crni rt
0503-555/3 Crnogorski Telekom a.d. 07.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Toyota servis Cetinje-Cetinje TKC
0503-633/3 Crnogorski Telekom a.d. 07.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rektorat-Blok V 2
0503-274/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ski centar DURMITOR-Javorovača
0503-266/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Spas-TKC Budva
0503-272/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Volujica-TKC Bar
0503-273/3 Crnogorski Telekom a.d. 02.02.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Sutomore
0505-402/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.02.2017. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jaz(privremena)-Jaz(mobile), na 60 dana
0503-23/2 Telenor d.o.o. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Jezerine
0503-7891/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GLAVICA - TKC DANILOVGRAD
0503-7889/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČELUGA - RSS ČELUGA
0503-7890/3-2016 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 26.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MALJAT - NOVO SELO
0505-28/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Durutovac-Lepenac
0505-25/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lepenac-Femića krš
0505-27/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Femića krš-Kurilo BP
0505-18/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo BP-Obrov
0505-16/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obrov-Kacuber
0505-5/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kacuber-Jejevica
0505-9/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Jejevica-Balj
0505-7/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Bjelasica
0505-12/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Lovćen
0505-160/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ilino brdo-Lovćen
0505-11/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Tološi
0505-122/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bobija-TELENOR new
0505-94/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Obzovica
0505-120/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obzovica-Spas
0505-7892/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.01.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun, na 60 dana
0505-7683/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Tvrdaš
0505-7800/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-7801/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bobija
0505-7798/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Pelev Brijeg
0505-7799/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pelev Brijeg-Vlahovići
0505-7896/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Crkvine
0505-7894/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.01.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Durutovac
0505-7892/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 10.01.2017. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Maine-Podkošljun, na 60 dana

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.