Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Planiranje RF spektra Plan namjene Planovi raspodjele RF Korišćenje radio-frekvencija Koordinacija RF spektra Kontrola i monitoring RFS RiTT oprema
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pretplatnicki ugovori Cjenovnici usluga Kvalitet usluga Poslovnice operatora u CG FAQ Pitajte Agenciju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška
 

odobrenja za korišćenje radio-frekvencija u 2016. godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2020. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2019. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2018. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2017. godini

Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2015. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2014. godini
Odobrenja o korišćenju radio-frekvencija u 2013. godini

Broj odobrenja Nosilac odobrenja  Datum
izdavanja
odobrenja
Opis
0505-7683/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Tvrdaš
0505-7800/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tvrdaš-Bjelasica
0505-7801/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bjelasica-Bobija
0505-7798/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR new-Pelev Brijeg
0505-7799/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Pelev Brijeg-Vlahovići
0505-7896/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vlahovići-Crkvine
0505-7894/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Durutovac
0505-7682/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bukovica-Žabljak
0505-7618/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ibričevina-Masline
0505-7280/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-Kurilo DG
0505-7377/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Kurilo DG-Ostrog
0505-7449/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ostrog-Tović
0505-7373/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bistrice-Berislavci
0505-7616/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Crkvine-Bjelasica
0503-7585/2 Telenor d.o.o. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ski Centar-Javorovača
0503-7390/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze GORNJE MRKE - BEZJOVO
0503-7391/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HAJ NEHAJ - VELJI GRAD
0503-7619/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Izmjena odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KURILO DG - TKC DANILOVGRAD
0503-7617/3 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 28.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RUBEŽA - PLUS KOMERC
0503-7100/2 TELENOR D.O.O. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ŠUŠANJ VODOVOD-BJELIŠI
0503-7007/2 TELENOR D.O.O. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRBC MORAČICA 1 - CRBC MORAČICA 2
0505-7485/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 20.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Trijebač-Zlatica, na 5 dana
0505-7281/5 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Čeluga, opština Bar u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7281/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bečići, opština Budva u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7281/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji TKC Tivat, opština Tivat u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-6906/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 23.12.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za realizaciju indoor LTE radio bazne stanice na lokaciji DELTA CITY, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 90 dana
0505-7033/2 Skupština Crne Gore 23.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Skupština Crne Gore-RTV dom
0503-7392/3 Crnogorski Telekom a.d. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šipčanik-Tuzi
0503-7393/3 Crnogorski Telekom a.d. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Balabani-Golubovci
0503-7290/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 20.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze RTV Dom-Lovćen
0503-7094/2 Telenor d.o.o. 13.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Trpezi-Kacuber
0503-6938/3 Crnogorski Telekom a.d. 06.12.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vojnik-Vučje
0503-8506/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 18 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bobija-Jankovića krš
0503-6812/2 Telenor d.o.o. 29.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ostrog-Hotel Sokoline
0505-6781/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 29.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze City kvart II-RSS Tološi
0505-6868/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 29.11.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Lučice-Babac, na 60 dana
0503-6483/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Femića krš-Lepenac
0503-6482/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Maleš-Balj
0503-6478/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mrčevac-Kurilo BP
0503-6487/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Katuničko Brdo-Lepenac
0503-6486/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Katuničko Brdo-Štitarica 2
0503-6485/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bablja Greda-Štitarica 2
0503-6484/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kofiljača-Balj
0503-6481/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandžovo Brdo-Završka glavica
0503-6480/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Unač-Štuoc
0503-6479/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Femića krš-Kurilo BP
0503-6476/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-SP Konik
0503-6477/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 22.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Petnjica-SP Petnjica
0503-6439/2 Telenor d.o.o. 17.11.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-JAZ (privremena)
0505-6709/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 17.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Šekular
0505-6411/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Balj-Maleš
00505-6413/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Unač-Zavorovi
0505-6489/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Unač-Mratinje
0505-6491/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 15.11.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Babac-Spas
0503-5795/2 TELENOR D.O.O. 27.10.2016 Rješenje o prestanku važenja Rješenja broj 0505-2281/2 od 09. 06. 2011. godine za GSM/UMTS RBS PLIJEŠ, opština PLJEVLJA
0503-5732/2 CRNOGORSKI TELEKOM 27.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju RR veze DVORSKI TRG CETINJE - TKC CETINJE
0503-5806/2 TELENOR D.O.O. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TVRDAŠ-PLIJEŠ
0503-6061/2 VOJNA MORNARICA SLOVENIJE 27.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz HF i VHF opsega za potrebe obezbjeđivanja bezbjednog uplovljavanja broda Vojne mornarice Slovenije „TRIGLAV“ u teritorijalne vode Crne Gore i učešća u vježbi „Blue horizont“
0505-5577/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-CRBC Klopot 4
0503-5863/2 MTel d.o.o. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Krnovska glava-TS Krnovo
0503-5864/2 MTel d.o.o. 27.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-TV Teuta
0503-5993/2 Crnogorski Telekom a.d. 18.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mobilna SC Morača-Čelebić
0503-5958/2 ASSOCIATED PRESS TELEVISION NEWS 13.10.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz "Ku" opsega za realizaciju satelitske veze između SNG stanice postavljene na teritoriji Glavnog grada Podgorica i satelita EUTELSAT
0505-5700/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Obzovica-Bjelasica crmnička
0505-5710/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 11.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Stojkovac-Zavorovi
0505-5733/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 11.10.2016. Privremneo odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Ada Bojana(mobilna RBS)-Možura, na 60 dana
0505-5327/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 06.10.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Tološi-Dimnjak(City kvart)
0503-5150/2 TELENOR D.O.O. 30.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze TELENOR NEW - DONJA GORICA (MBC)
0503-5590/2 TERRANAUTIKA MONTENEGRO D.O.O. 22.09.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 440-470 MHz za realizaciju PMR sistema
0503-6652/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 21.09.2017. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 23 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bioče- Pelev brijeg
0506-7127/2 Adrović Sead 21.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-6889/2 Branislav Brajović 21.09.2017 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-5235/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0503-5236/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 117,975-137,000 MHz od strane radio stanice na zemlji za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0503-5237/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5238/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5239/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0503-5240/2 Aerodromi CG a.d. 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže u cilju prenosa poruka u svrhu obavljanja sopstvene djelatnosti
0505-5129/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-5099/6 Telenor d.o.o. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Telenor-Lamele Zabjelo
0503-5154/3 Crnogorski Telekom a.d. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ANB-Headquarter
0503-5085/2 Telenor d.o.o. 15.09.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari grad Kotor-Vrmac
0503-4927/3 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze njivice-telenor poslovnica hn
0503-5001/2 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju RR veze ELMAG - ATLAS BANKA
0503-4991/2 TELENOR D.O.O. 02.09.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju RR veze TVRDAŠ-VRULJA
0503-4875/2 DM-LUX TAXI D.O.O. NIKŠIĆ 02.09.2016. Rješenje o prestanku važenja Odobrenja broj 0505-5271/2 od 25. 09. 2014. godine
0503-4932/2 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. 16.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju RR veze KOČANI-TOVIĆ
0505-4759/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji TELENOR, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4775/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji PREKO MORAČE, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4817/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji PROMONTE OLD, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0505-4819/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 04.08.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za realizaciju LTE800 radio bazne stanice na lokciji DELTA REKLAMA, Glavni grad Podgorica u cilju testiranja radiokomunikacione opreme, na 60 dana
0503-4548/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze MOŽURA-Hotel OLYMPIC
0505-4269/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Plaža COPACABANA-Možura, na 60 dana
0503-4451/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac tunel-sjever- Vrmac
0503-4453/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čelebić-ANB
0503-4757/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lijeva Rijeka-CRBC Lopate 3
0503-4107/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Pinješ-Pinješ 2
0503-4452/2 MTel d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7725-8275 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac- Lovćen
0503-4622/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0503-4614/2 Telenor d.o.o. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kamenovo-Ploče
0503-4621/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Copacabana
0505-4361/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Ada Bojana(mobile)-Možura, na 60 dana
0503-4362/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 26.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Bar-RSS Čeluga
0503-4016/2 Telenor d.o.o. 21.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-Karabuško polje
0503-3684/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz (mobile)-JAZ (privremena)
0503-4165/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze CRVENA GLAVICA-SPAS (RDC)
0503-4045/2 Telenor d.o.o. 11.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LUČICE-BABAC
0503-3689/2 Telenor d.o.o. 07.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šušanj-TKC BAR
0505-4273/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-SEA DANCE(mobile), u periodu od 14-16. 07. 2016. godine
0505-4274/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 12.07.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jaz(mobile)-Spas, u periodu od 14-16. 07. 2016. godine
0503-3529/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 07.07.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Velji Grad-Bjeliši
0503-4073/1 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Velika Plaža
0503-4072/1 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 30.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Hotel OLYMPIC-Možura
0503-3195/2 MTel d.o.o. 23.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica- Čelebić
0505-7381/2 Telenor d.o.o. 16.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Lijeva Rijeka-Anteševac
0505-3150/3 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 14.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze City kvart II-RSS Tološi
0503-2958/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze UNAČ-GORANSKO
0503-2959/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ZATRIJEBAČ-JAGODA
0503-2960/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Šekular-Balj
0503-2964/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČEVO-LOVĆEN
0503-2965/2 Crnogorski Telekom a.d. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze DRAGOVIĆA POLJE - CRKVINE
0503-3297/2 Telenor d.o.o. 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PLOČE-SPAS
0505-2956/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studeno-Mokanje
0505-2957/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Termoelektrana PV-Pliješ
0505-2961/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mratinje-Soko
0505-2968/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kula-Gospođin vrh
0505-2969/2 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. Podgorica 09.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Liješnje-Bjelasica
0505-1820/4 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 225-400 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Podgorica, Glavni grad Podgorica za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-2301/3 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze AKL Podgorica- NDB Gostilj
0505-2301/4 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze AKL Tivat-Anemometar 140
0503-3253/2 Aerodromi Crne Gore a.d. 02.06.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-2962/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bandijer-Mrčevac
0503-2963/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Bare Kraljske-Bjelasica
0503-2954/2 Crnogorski Telekom a.d. 02.06.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sokolovac-Kurilo BP
0503-3140/2 TELENOR D.O.O. 31.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze ČELUGA-BJELIŠI
0503-1812/5 "SECURITY GUARD MONTENEGRO" D.O.O. 27.05.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0503-2382/4 TELENOR D.O.O. 19.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze TELENOR NEW-UNIQA (Capital Plaza)
0503-2494/2 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-4609/2 od 13. 09. 2012. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji STARI BAR (BARTULA), Opština Bar
0503-2494/3 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-7324/2 od 17. 01. 2013. godine za GSM/DCS1800/UMTS RBS na lokaciji BUDVA 2, Opština Budva
0503-2494/4 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-586/2 od 27. 02. 2012. godine za DCS1800 RBS na lokaciji MALA PIJACA, Opština Podgorica
 0503-2494/5 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-3091/2 od 20. 07 2011. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji KUĆE RAKIĆA, Opština Podgorica
0503-2494/6 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-241/2 od 17.02. 2015. godine za GSM RBS na lokaciji MEDUN (USO), Opština Podgorica
0503-2494/7 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-242/2 od 17.02. 2015. godine za UMTS RBS na lokaciji MEDUN (USO), Opština Podgorica
0503-2494/8 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-3457/2 od 30. 07. 2013. godine za GSM/UMTS RBS na lokaciji Bijela Gora, Opština Ulcinj
0503-2478/11 TELENOR D.O.O. 19.5.2016. Rješenje o o stavljanju van snage Rješenja broj 0505-74/2 od 17.01. 2012. godine za GSM/DCS1800/UMTS RBS TKC BAR, Opština Bar
0503-2691/4 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Golubovci
0503-2691/2 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kamp Zlatica
0503-2691/6 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-PJ Zoganje
0503-2691/8 Radio-difuzni centar d.o.o. 17.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Jejevica-CB Berane
0506-3615/2 Beriša Anes 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3617/2 Bešović Dejan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3624/2 Krkanović Jasmin 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3632/2 Krom Andrey 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3613/2 Lakčević Ivan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3616/2 Mustur Damjan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3614/2 Sekulić Anđela 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3618/2 Stanić Dejana 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3619/2 Vukadinović Dušan 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3621/2 Dijanić Igor 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3626/2 Drakulić Nina 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3620/2 Drobnjak Filip 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3622/2 Filipović Ilija 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3625/2 Kovač Jelena 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3630/2 Marković Puniša 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3623/2 Pejović Slavko 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3627/2 Pekić Pavle 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3628/2 Raičević Pavle 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3631/2 Roganović Rade 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0506-3629/2 Vujošević Predrag 10.05.2018 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene radioamaterskoj službi
0503-2273/5 TELENOR D.O.O. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700 - 19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze HOTEL RIVIJERA - BABAC
0503-2693/2 Crnogorski Telekom a.d. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Boljanina-TKC Bijelo Polje
0503-2493/4 Telenor d.o.o. 10.05.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik (Luštica)-Vrmac
0505-2241/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.04.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,5-15,35 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Krašići 2 (Mtel)-Tivat, na 90 dana
0503-2477/4 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Kumbor-Zabrđe
0503-2475/2 Crnogorski Telekom a.d. 28.04.2016. Odobrenje za (privremeno) korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Malo Brdo-Zagorič
0503-2184/4 Telenor d.o.o. 21.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Vrmac-TKC Kotor
0505-1798/6 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Topla-Žvinje
0505-1799/6 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 18.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gradska kafana HN-Luštica
0505-1820/3 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 12.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 242,95-243,05 MHz od strane EPIRB radio stanice na zemlji na lokaciji Aerodrom Podgorica, Glavni grad Podgorica
0503-1843/4 Telenor d.o.o. 05.04.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zabjelo-HG Trade
0503-1486/2 Crnogorski Telekom a.d. 29.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Opština Bar-Volujica
0505-1303/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Volujica-OKC Bar
0505-1304/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,0-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Babića Brijeg-OKC Bijelo Polje
0505-1305/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ČELEBIĆ-Soliter LIMUN
0505-1306/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,5-26,5 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze ČELEBIĆ-OKC Podgorica
0505-1447/2 "CPA" D.O.O. Podgorica 22.03.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji više opština, na 60 dana
0503-1267/5 Crnogorski Telekom a.d. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Radovići-RSS Radovići
0503-1267/4 Crnogorski Telekom a.d. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Zlatica-Masline
0503-1192/9 TELENOR D.O.O. 15.03.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700 - 19,700 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze PITOMINE - JAVOROVAČA
0505-1125/7  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Obostnik-Vrmac Jug;
0505-1084/9  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Studenci-Kličevo;
0505-1125/6 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 14,400-15,350 GHz za realizaciju RR veze Obostnik (RDC)-Vrmac Jug (M-tel)
0505-1084/8 PRIVREDNO DRUŠTVO "TELENOR" D.O.O. POGORICA 10.03.2016.   Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Studenci-Kličevo (CT)
0505-7689/11-2015 "KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE-SMATSA" D.O.O. Beograd, Republika Srbija, dio stranog društva "TERMINALNA KONTROLA LETENJA PODGORICA" 08.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 225-400 MHz od strane radio stanice na zemlji na lokaciji Dobra Voda, opština Bar za potrebe vazduhoplovne komunikacije
0505-1244/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 08.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Potoci-Lutovo
0505-912/7 "TELENOR" D.O.O. POGORICA 03.03.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za realizaciju RR veze Možura (RDC)-Ulcinj centar (M-tel)
0505-912/8  "TELENOR" D.O.O. POGORICA 03.03.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Možura-Ulcinj centar;
0505-679/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 01.03.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 22,0-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze OKC Bar-Volujica
0503-1177/2 Aerodromi Crne Gore a.d. 01.03.2016. Odobrenje za privremeno korišćenje radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za realizaciju funkcionalne mreže na teritoriji Glavnog grada Podgorice
0505-835/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Potkošljun-Tre Canne;
0505-836/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Limenka (Stari MUP Podgorica)-MTKC;
0505-837/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Mlin Nikšić (Silos)-TKCS Nikšić;
0505-838/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Sportski centar Integral-TKCN Nikšić;
0505-839/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Čađalica-Kličevo;
0505-840/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze KAP II-Farmaci;
0505-841/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Seljanovo-Krašići;
0505-842/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Rafailovići-Bečići;
0505-843/2 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju RR veze Stari Grad Ulcinj-Pinješ;
0505-835/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Potkošljun-Tre Canne;
0505-836/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Limenka (Stari MUP Podgorica)-MTKC;
0505-837/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Mlin Nikšić (Silos)-TKCS Nikšić;
0505-838/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sportski centar Integral-TKCN Nikšić;
0505-839/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Čađalica-Kličevo;
0505-840/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze KAP II-Farmaci;
0505-841/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016. Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Seljanovo-Krašići;
0505-842/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Rafailovići-Bečići;
0505-843/3 PRIVREDNO DRUŠTVO "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D. POGORICA 16.02.2016.  Rješenje o utvrđivanju naknade za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Stari Grad Ulcinj-Pinješ;
0505-476/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 02.02.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Virpazar(CT)-Crmnička Bjelasica
0505-203/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR posl. Moskovska-TELENOR new
0505-235/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 28.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze TELENOR posl. Tivat-Tivat
0505-382/2 Društvo za telekomunikacije "MTEL" D.O.O. Podgorica 28.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Vojni soliter- ČELEBIĆ
0505-187/2 Dragoljub Milošević 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-188/2 Miloš Ćavin 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-189/2 Arkadij Vološin 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0505-190/2 Andrej Kremnev 28.01.2016 Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija namijenjenih radioamaterskoj službi
0503-209/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Škver-Žvinje
0503-207/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Nudo-Dvrsnik
0503-206/2 Crnogorski Telekom a.d. 26.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 21,200-23,600 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Cuce(Trešnjevo)-Dvrsnik
0503-208/2 Crnogorski Telekom a.d. 21.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Gostilje-Novo Selo
0505-7688/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.01.2016. Privremeno odobrenje za korišćenje RF iz opsega 17,7-19,7 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze Gornja Gorica CT-DELTA reklama, na 90 dana
0505-116/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 21.01.2016. Odobrenje za korišćenje RF iz opsega 21,2-23,6 GHz za realizaciju digitalne radio-relejne veze PC KAMELIJA-Vrmac
0503-7730/2-2015 MTel d.o.o. 19.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze LovĆen-Kontrola leta Tivat
0503-7729/2-2015 MTel d.o.o. 19.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za realizaciju dvosmjerne digitalne radio-relejne veze Sjenica-Kontrola leta Golubovci
0505-7586/2 TELENOR D.O.O. PODGORICA 14.01.2016. Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija za realizaciju RR veze Novo Selo-Kurilo DG
0505-7583/3 TELENOR D.O.O. PODGORICA 14.01.2016. Rješenje o stavljanju van snage dozvola za radio stanice za realizaciju RR veze Novo Selo-Kurilo DG

 
 
Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.