kONTROLA I Monitoring RF spektra

REGIONALNI KONTROLNO-MJERNI CENTAR, BAR

Početkom 2004. godine utvrđena je mikrolokacija za objekat Regionalnog kontrolno-mjernog centra na na Crnom rtu kod Sutomora, u opštini Bar (RKMC).

Krajem 2008. godine završen je i pušten u rad RKMC koji se sastoji od prizemnog objekta korisne površine 120 m2 i antenskog rešetkastog stuba visine 30 m. Unutrašnjost objekta čine sala za monitoring, jedna kancelarija, garaža za kontrolno-mjerno vozilo i prateće prostorije. U periodu od realizacije objekta do kraja 2011. godine izvršavanje zadataka u okviru RKMC-a je podrazumijevalo da stručno osoblje periodično odlazi u RKMC i obavlja planirane zadatke, a od tada objekat je uvezan u jedinstveni sistem čime je omogućeno daljinsko upravljanje opremom, softverom i uređajima instaliranim u istom. Objekat RKMC-a omogućava boravak stručnog osoblja za vrijeme radnog vremena, a shodno kadrovskim resursima, planirano je da RKMC u doglednom vremenu ima stalnu posadu.

RKMC omogućava praćenje radio emisija na najvećem dijelu južnog Jadrana, što znači da je moguće vršiti nadzor lokalnih radio-emisija i radio-emisija iz pravca Italije, a djelimično iz Albanije i Hrvatske. Sa ove mikrolokacije moguće je primati radio-emisije sa gotovo svih značajnijih radio-emisionih objekata u širem okruženju Bara poput Volujice, Veljeg grada, Spasa, Lovćena ...