RADIO-AMATERSKE KOMUNIKACIJE

Radikomunikaciona služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju radioamateri, tj. propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih razloga i bez materijalne koristi je amaterska služba.

Pravilnikom o radioamaterskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 08/20) je propisan način korišćenja radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene amaterskoj radiokomunikacionoj službi, klase radioamatera, ispitni program i polaganje radioamaterskog ispita, tehnički i drugi uslovi za upotrebu radioamaterskih stanica‚. 

Bliži uslovi korišćenja pojedinih radio-frekvencijskih opsega namijenjenih za amatersku službu su propisani odgovarajućim Planom raspodjele radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore" broj 25/2012 ).

Pokrenut drugi krug javnih konsultacija o predlogu Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

U skladu sa vođenjem javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama, na sjednici održanoj dana 11. 12. 2018. godine, Savjet Agencije je usvojio Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama i predlog Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

Uzimajući u obzir pristigle komentare i sugestije zainteresovanih strana, a u cilju daljeg unaprijeđenja teksta predloženog Pravilnika, Savjet je donio odluku da se sprovede i drugi krug javnih konsultacija u trajanju od 15 dana, a u okviru kog će se održati i zajednički sastanak predstavnika Agencije sa predstavnicima Saveza radio-amatera Crne Gore i predstavnicima Mreže za afirmaciju radio-amaterskog pokreta. Nakon završetka drugog kruga konsultacija Savjet Agencije će utvrditi konačan tekst Pravilnika.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Joe Mujo Habibovic, Chicago Illinois, USA, dana 03. 10. 2018. godine

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Mreže za afiraciju radioamaterskog pokreta (MARP), dana 24.10.2018. godine

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Saveza radio amatera Crne Gore (SRCG), dana 26.10.2018. godine

 

Otvoren proces Javnih konsultacija o Predlogu Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

 

Odluka o davanju saglasnosti Savezu radio amatera Crne Gore, na Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

 

PREGLEG VAŽEĆIH RADIOAMATERSKIH POZIVNIH ZNAKOVA(xlsx)