kONTROLA I Monitoring RF spektra

PRENOSNA OPREMA

Za potrebe redovne i vanredne kontrole i monitoringa RF spektra, a naročito kada je riječ o utvrđivanju uzroka štetnih smetnji, Agencija koristi i prenosni monitoring prijemnik R&S tip EB200 sa pratećim antenskim setom ručnih aktivnih direktivnih antena za frekvencijski opseg od 10 kHz do 3 GHz - R&S tip HE200. Ovaj komplet opreme se između ostalog koristiti kao podrška za goniometrisanje kratkog dometa.

U okviru prenosne opreme, Agencija raspolaže i sistemom za mjerenje nivoa elektromagnetnog (EM) zračenja u opsegu od 30 MHz do 3 GHz – R&S tip TS-EMF koga čine ručni analizator spektra R&S tip FSH6 (100 kHz - 6 GHz) i izotropni antenski sistem sa mjernim softverom R&S tip RFEX.

Tokom 2006. godine nabavljena je i laboratorijska ispitno-mjerna oprema koja je instalirana na Glavnom kontrolno-mjernom centru. Od ove opreme naročito se za potrebe kontrole i monitoringa RF spektra koristi analizator RF spektra proizvođača Agilent tip E4447A (3 Hz – 42,98 GHz).