NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA

Nosilac odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužan je da Agenciji plaća godišnju naknadu za korišćenje radio-frekvencija, koja se koristi isključivo za pokrivanje troškova upravljanja i nadzora korišćenja radio-frekvencijskog spektra.

 

Nadležno Ministarstvo je donijelo Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Službeni  list Crne Gore", broj 16/2014) koja se iskazuje u bodovima. Nakon usvajanja Finansijskog plana Agencije od strane Skupštine Crne Gore, a na osnovu odobrenog iznosa ukupnih godišnjih troškova za upravljanje i nadzor korišćenja radio-frekvencijskog spektra, Agencija odlukom utvrđuje novčanu vrijednost boda, na osnovu koje se proračunava vrijednos t godišnje naknade koju plaćaju korisnici radio-frekvencija za odobrenja koja posjeduju.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 81/18

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija "Službeni list Crne Gore" broj 6/19

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2020. godinu Broj:0901-69/1 od 14.01.2020. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2019. godinu Broj:0505-235/1 od 17.01.2019. godine

Odluka o utvrđivanju novčane vrijednosti boda na osnovu koje se obračunava visina godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija za 2018. godinu Broj:0505-320/1 od 11.01.2018. godine 

Nosilac odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dužan je da plaća godišnju naknadu za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra, prema cjenovniku kog je utvrdila Vlada Crne Gore Odlukom o cjenovniku godišnje naknade za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list Crne Gore ", broj 16/14), a koja ne može biti veća od 10% godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija. Naknada za pokrivanje troškova administriranja radio-frekvencijskog spektra se uplaćuje u budžet Crne Gore najkasnije do 31. decembra za tekuću godinu.

Godišnje naknade za korišćenje i administriranje radio-frekvencijskog spektra se obračunavaju od dana izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za godinu u kojoj je odobrenje izdato, odnosno do isteka perioda važenja odobrenja. Visinu ovih naknada određuje Agencija posebnim rješenjem za svaku kalendarsku godinu.

Obaveze plaćanja naknada za korišćenje i administriranje radio-frekvencijskog spektra su, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, oslobođeni:

  • nadležni državni organi, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe unutrašnjih poslova, nacionalne bezbjednosti i odbrane;
  • hitne službe, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe postupanja u hitnim situacijama, kao i zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa, odnosno operator predajničke multipleks mreže za digitalnu radio-difuziju, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za radio-difuznu službu;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa ili drugi subjekti koji za potrebe emitera vrše dopremanje radijskog i/ili televizijskog signala do zemaljskih radio-difuznih predajnika, za radio-frekvencije koje se koriste u tu svrhu i to za stvarno potreban radiofrekvencijski resurs;
  • radioamateri, za radio-frekvencije namijenjene radioamaterskim komunikacijama;
  • korisnici koji su oslobođeni plaćanja međunarodnim ugovorom