koordinacija rf spektra

Međunarodna koordinacija radio-frekvencija, kao jedan od mehanizama upravljanja radio-frekvencijskim spektrom, bilo na bilateralnom, multilateralnom ili regionalnom nivou, temelji se na odgovarajućim dokumentima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Konferencije evropskih administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT). Članom 11 tačka 8 Zakona o elektronskim komunikacijama propisana je nadležnost Agencije da vrši koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa organima i/ili organizacijama drugih država. Koordinacija radio-frekvencija se vrši u slučaju kada je u cilju obezbjeđivanja zone servisa radio predajnika na teritoriji jedne države, nemoguće izbjeći prisustvo radio signala na teritoriji druge (susjedne) države ili više njih, a sve u cilju obezbjeđivanja jednakih prava na pristup RF spektru kao ograničenom prirodnom resursu. Kako radio signali koji potiču od predajnika lociranih na teritoriji jedne države ne bi uzrokovali štetne smetnje radiokomunikacionim sistemima druge države, između nadležnih administracija se mora vršiti koordinacija korišćenja radio-frekvencija.

Međunarodna koordinacija radio-frekvencija sa administracijama susjednih država se tipično sprovodi za potrebe međunarodnih fiksnih veza tipa tačka-tačka, fiksnih/mobilnih komunikacionih mreža, sistema zemaljske radio-difuzije (TV i radio) i sistema satelitskih komunikacija.

Koordinacija radio-fekvencija za potrebe fiksnih/mobilnih komunikacionih mreža se formalizuje potpisivanjem odgovarajućim bilateralnih ili multilateralnih koordinacionih sporazuma. Agencija je do sada potpisala sljedeće sporazume o koordinaciji radio-frekvencija za mobilne mreže:

Technical agreement between the national frequency management authorities of Serbia and Montenegro on border coordination of IMT/UMTS systems in GSM bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz;
Technical agreement between the national frequency management authorities of Serbia and Montenegro on border coordination of IMT/UMTS systems in the frequency bands 1900-1980/2010-2025/2110-2170 MHz;
Technical agreement between the national frequency management authorities of Montenegro and Republic of Kosovo on border coordination of GSM/DCS1800 systems in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz;
Technical agreement between the national frequency management authorities of Montenegro and Republic of Albania on border coordination of GSM/DCS1800 systems in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz;
Technical agreement between the national frequency management authorities of Montenegro, Republic of Croatia and Bosnia and Herzegovina on border coordination of GSM systems in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz.

Koordinacija radio-fekvencija za potrebe radio-difuznih mreža se sprovodi u skladu sa odredbama finalnih akata konferencija Međunarodne unije za telekomunikacije. Crna Gora je potpisnica sledećih međunarodnih sporazuma za oblast radio-difuzije:

  • Međunarodni sporazum Ženeva 2006, donijet kao Finalni akt Regionalne radio-komunikacione konferencije za planiranje digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema u radio-frekvencijskim opsezima 174 – 230 MHz i 470 – 862 MHz dijela Regiona 1 i 3 / Final acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06), (GE06), Geneva, 2006.

  • Međunarodni sporazum Ženeva 1984 donijet kao Finalni akt Regionalne administrativne konferencije za planiranje VHF radio-difuznih sistema, Region 1 i 3 / Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the VHF Sound Broadcasting Region 1 and part of Region 3, GE84.

  • Međunarodni sporazum Ženeva 1975, donijet kao Finalni akt Regionalne administrativne konferencije za planiranje zemaljskih radio-difuznih sistema u radio-frekvencijskim opsezima LF/MF, Region 1 i 3 / Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference, Regions 1 and 3, GE75.

Shodno procedurama iz sporazuma teku redovne aktivnosti na proširenju prava Crne Gore na upotrebu radio-difuznih frekvencija. U tom smislu sprovode se aktivnosti koordinacije upotrebe frekvencijskih dodjela za radio-difuzne mreže te je u tom smislu potpisano više bilateralnih sporazuma sa susjednim administracijama (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Italija).