kONTROLA I Monitoring RF spektra

DALJINSKI UPRAVLJANA KONTROLNO-MJERNA STANICA, KOTOR

 

Krajem 2014. godine završeni su građevinski radovi za Daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu na mikrolokaciji Trojica u opštini Kotor (DUKMS Kotor).

Objekat DUKMS Kotor je kontejnerskog tipa površine oko 7,5 m2 sa rešetkastim antenskim stubom visine 10 m i ostalom pratećom infrastrukturom. Nakon instalacije i testiranja kontrolno-mjerne opreme i softvera, DUKMS Kotor je puštena u funkciju sredinom 2015. godine.

Na ovaj način Sistem je dopunjen još jednom DUKMS-om čime je omogućena kontrola i monitoring RF spektra u opsegu od 10 kHz do 3 GHz na području opštine Kotor tj. lokalnih radio-emisija iz Boke Kotorske kao i radio-emisija koje dolaze iz pravca Hrvatske i Italije.