DIGITALNI RADIO

Digitalni radio-difuzni sistemi za emitovanje zvučnih signala (DAB) razvijeni su od strane Eureka 147 konzorcijuma. Razvoj ovih sistema za prenos zvučnih signala aktivno je podržavala Evropska unija radio-difuznih servisa (EBU). DAB sistemi primarno su dizajnirani za prenos i emitovanje digitalnih zvučnih signala visokog kvaliteta. Prijem digitalnih zvučnih signala može se ostvariti posredstvom mobilnih, portabl i fiksnih prijemnika, i to u različitim frekvencijskim opsezima do 3 GHz putem zemaljskih, satelitskih, hibridnih (satelitskih i zemaljskih), kao i kablovskih mreža. 

Svojstva  DAB sistema kvalitetom znatno prevazilaze analogni prenos. To se prvenstveno pokazuje kod prijema u vozilima. U uslovima velikih promjena jačine primarnog radio signala, gdje je FM prijem obično opterećen čestim prekidima, kod DAB-a se utvrđuje besprekoran prijem. Kod prijema u vozilima isto važi i za štetan uticaj Dopplerovog efekta. Prijem DAB signala emitovanog na frekvenciji 230 MHz usljed Dopplerovog efekta postaje kritičan samo pri većim brzinama vozila.

 

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici Savjeta od 29. 12. 2015. godine donijela Studiju o mogućnostima korišćenja digitalnog radija u Crnoj Gori. Studija prvenstveno sagladava tehnički aspekt digitalizacije radija, moguće tehnologije i daje određene smjernice za uvođenje digitalnog emitovanja radijskog signala.

Na osnovu Zakona o elektronskim medijima ("Službeni list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16, 92/17) i Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), međuresorska radna grupa, u čijem su sastavu učestvovali predstavnici Agencije za elektronske medije, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Ministarstva ekonomije, Ministarstva kulture, Radio-difuznog centra i Radio Televizije Crne Gore, izradila je Predlog strategijskih polazišta i smjernica za uvođenje digitanog radija u Crnoj Gori.