zakoni

Zakon o elektronskim komunikacijama

"Službeni list Crne Gore" broj 40/13

"Službeni list Crne Gore" broj 002/17

Zakon o digitalnoj radiodifuziji( 96KB)

"Službeni list Crne Gore" broj 34/11