Regulativa

U okviru ovog segmenta prezentacije dat je prikaz regulative iz djelokruga rada Agencije.Regulativa je razvrstana u dvije kategorije i to jedna koja se odnosi na oblast elektronskih komunikacija i druga koja se odnosi na oblast poštanske djelatnosti.

U oblasti elektronskih komunikacija, to su:

U oblasti poštanskih usluga, to je:

 

Takođe, u ovom segmentu su date i Strategije razvoja informacionog društva:

Strategija razvoja inforamcionog društva za period 2012-2016. godine,

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine,

kao i Strategija razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2008-2018. godina.

 

PROPISI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE