Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je regulatorni i nadzorni organ tržišta poštanskih usluga.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u skladu sa članom 94 stav 1 tačka 2 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 33/14) vrši nadzor nad sprovodjenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu istog u odnosu na obaveznike iz poštanske djelatnosti na teritoriji Crne Gore (poštanske operatore).

Na osnovu člana 7 stav 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i člana 2 stav 1 Pravilnika o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. list CG“, br. 53/14) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost  je 12.03.2015. godine donijela Smjernice za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu poštanskih usluga.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

("Sl. list CG", br. 33/14)

Prečišćen tekst Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

("Sl. list CG", br. 44/18)

Smjernice za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu poštanskih usluga.