Poštanska Djelatnost

Zakonom o poštanskim uslugama uređuju se uslovi i način obavljanja univerzalne poštanske usluge i drugih
poštanskih usluga, ovlašćenja regulatornog organa za poštansku djelatnost, kao i druga pitanja u vezi sa poštanskom djelatnošću.

Načela na kojima se zasniva uređivanje odnosa u oblasti poštanskih usluga su:

 1. stvaranje uslova za zadovoljavanje potreba za poštanskim uslugama;
 2. obezbjeđivanje univerzalne poštanske usluge u Crnoj Gori propisanog kvaliteta i po pristupačnim cijenama za sve korisnike na teritoriji Crne Gore, uzimajući u obzir tehnološki napredak, tržišni razvoj i promjene u zahtjevima korisnika;
 3. obavljanje poštanske djelatnosti u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i propisima;
 4. obezbjeđivanje razvoja poštanske djelatnosti;
 5. podsticanje konkurencije u oblasti poštanske djelatnosti;
 6. podsticanje ekonomičnosti i efikasnosti u oblasti poštanske djelatnosti;
 7. obezbjeđivanje kvaliteta i primjene standarda u obavljanju poštanskih usluga, kao i nepovrjedivost, sigurnost i tajnost poštanskih pošiljaka;
 8. omogućavanje ravnopravnog pristupa poštanskoj mreži i poštanskim uslugama za korisnike poštanskih usluga i poštanske operatore;
 9. zaštita interesa korisnika poštanskih usluga.

Univerzalna poštanska usluga mora biti pod jednakim uslovima dostupna svim korisnicima na cijelom području Crne Gore.

Poslove nezavisnog regulatornog organa za oblast poštanske djelatnosti obavlja Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Agencija vodi Registar poštanskih operatora koji sadrži:

 1. firmu, odnosno naziv fizičkog i pravnog lica;
 2. ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu;
 3. matični broj, registarski broj, broj žiro računa i sjedište, odnosno adresu društva ili preduzetnika;
 4. podatke o izdatim licencama, rješenjima, vrstama poštanskih usluga, području na kojem se obavljaju, kao i druge podatke iz licenci i rješenja;
 5. podatke o ispunjavanju obaveza poštanskih operatora u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama;
 6. podatke o izrečenim novčanim kaznama zbog prekršaja utvrđenih Zakonom o poštanskim uslugama.