Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Crna GoraAktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena telefonskih poziva

Od 1. jula 2020. godine cijene telefonskih poziva iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma prema mobilnim mrežama u Crnoj Gori biće snižene za 10%, dok će cijene poziva prema drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori biti snižene za 5%.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da Telenor d.o.o. planira softversku nadogradnju svih elemenata u radio pristupnoj mreži u periodu od 01. do 04. juna 2020. g. od 02:00 do 04:00, te će doći do prekida rada baznih stanica u trajanju od 3 do 5 minuta.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 1-5. juna 2020. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Cetinju, lokacija ulica Peka Pavlovića, Cetinje.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Mjerenje kvaliteta prenosa podataka u mobilnim mrežama

Rezultati mjerenja kvaliteta prenosa podataka u mobilniom mrežama pokazuju da je prosječna brzina prenosa podataka na zadovoljavajućem nivou u svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori. Najveće prosječne brzine prenosa podataka se ostvaruju u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma, zatim Telenora, a najmanje u mobilnoj mreži Mtela.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Sedamnaesti maj proslavlja se kao Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva (WTISD) jer je tog datuma, 1865. godine, dvadeset evropskih zemalja potpisalo prvu Međunarodnu konvenciju o telegrafima, kada je osnovana i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU).
opširnije>>


 

1/496   >>  [ukupno rezultata: 2476]

 

     Registar NeZoviMe
   Brojevi hitnih slu
žbi: