09.03.2022. // Saopštenje za javnost

Obavještenje o planiranoj izgradnji elektronake komunikacione infrastrukture na lokaciji Nacionalnog parka Prokletije


Operator elektronskih komunikacija CPA d.o.o. planira izgradnju antenskog stuba visine 30 m sa ciljem da se pokrije Nacionalni park Prokletije. Već su sprovedene aktivnosti u pravcu kupovine zemljišta, izgradnje pristupnog puta u dužini od 14 km, a u proceduri je pribavljanje urbanističko tehničkih uslova. Ukoliko postoji zainteresovanost operatora za korišćenje ove lokacije, CPA planira da tokom proljeća pristupi radovima na izgradnji stuba. Stub je dimenzionisan da prihvati opremu 3 operatora i nešto više, a cijene bi bile u nivou usaglašenih cijena između 3 moblna operatora. Na lokacij će biti doveden niskonaponski vod, a svaki operator bi trebalo da postavi svoje brojilo. Takođe, uz nisko naponski vod koji ide od asfaltnog puta biće postavljene i dvije okiten cijevi za polaganje optičkog kabla. Za dodatne informacije kontakt podaci CPA d.o.o. su: http://www.cpadoo.com/ Email: cpa@t-com.me Telefon: +382 67 25 84 89 +382 67 28 55 41