08.03.2022. // Saopštenje za medije

21 Godina regulacije tržišta elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: EKIP) je osnovana 8. marta 2001. godine kao regulatorno tijelo za oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, funkcionalno nezavisno od svih subjekata koji eksploatišu elektronske komunikacione mreže, obezbjeđuju opremu ili pružaju servise na tržištima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.