Kontakt

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56,kula C, 81000 Podgorica
Fax: +382 20 406 702

E-mail: ekip@ekip.me
Web site: www.ekip.me

Kabinet Predsjednika Savjeta:

Tel: +382 20 406 704

Kabinet Izvršnog direktora:

Tel: +382 20 406 700

Zaštita korisnika:

zastitakorisnika@ekip.me

Tel: +382 20 406 725

Tel: +382 20 406 717

Sektor za pravne poslove:

Ljiljana Pešalj, pomoćnica Izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za pravne poslove

ljiljana.pesalj@ekip.me

Tel: +382 20 406 716

Sektor za elektronske mreže i usluge:

Pavle Mijušković, pomoćnik Izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za elektronske mreže i usluge

pavle.mijuskovic@ekip.me

Tel: +382 20 406 750

Sektor za radiokomunikacije:

Boris Jevrić, pomoćnik Izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za radiokomunikacije

boris.jevric@ekip.me

Tel: +382 20 406 760

Sektor za ekonomske poslove:

Nada Ivanović, pomoćnica Izvršnog direktora - rukovodilac Sektora za ekonomske poslove

nada.ivanovic@ekip.me

Tel: +382 20 406 731

Sektor za poštansku djelatnost:

Ana Radonjić, pomoćnica izvršnog direktora

ana.radonjic@ekip.me

Tel: +382 20 406 741

Odjeljenje za opšte poslove:

Nataša Drobnjak, pomoćnica izvršnog direktora - rukovodilac odjeljenja za opšte poslove

natasa.drobnjak@ekip.me

Tel: +382 20 406 711

Odsjek za nadzor:

Borivoje Nedović, glavni nadzornik za elektronske komunikacije

borivoje.nedovic@ekip.me

Tel: +382 20 406 762

Arhiva:

Tel: +382 20 406 720