Istraživanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Rezultati istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori pokazuju visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i visok nivo zadovoljstva kvalitetom elektronskih komunikacionih usluga. Istraživanje za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, je sprovela agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Damar Plus” krajem aprila i početkom maja 2019. godine i to na uzorku od 1.034 ispitanika, starosti od 15 i više godina.

Kvalitetom usluga fiksne telefonije zadovoljno 76,4% korisnika, uslugama mobilne telefonije 88,8% korisnika, ulugama pristupa internetu 83,9% korisnika, dok je kvalitetom slike TV programa zadovoljno 84,7%, a kvalitetom ponude TV programa 73,7% korisnika usluge distribucije TV programa. Zadovoljstvo cijenama elektronskih komunikacionih usluga kreće se od 62,8%, kod korisnika fiksne telefonije, do 71,6% kod korisnika mobilne telefonije.

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Rezultati istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Istraživanje je za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sprovela agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Damar Plus”. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1006 ispitanika, starosti od 15 i više godina. Okvir za uzorak se zasniva na podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine. Tip uzorka je slučajni, troetapni, stratifikovani uzorak. Istraživanje je obavljeno u domaćinstvu  ispitanika, putem intervjua licem u lice, tokom maja 2018. godine.

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Rezultati istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Istraživanje je za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sprovela agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Ipsos Strategic Marketing”. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1005 ispitanika, starosti od 15 i više godina. Okvir za uzorak se zasniva na podacima iz popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine. Tip uzorka je slučajni, troetapni, stratifikovani uzorak. Istraživanje je obavljeno u domaćinstvu  ispitanika, putem intervjua licem u lice, tokom maja 2017. godine.

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja  o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

Ispitivanje stepena zadovoljstva korisnika komercijalnih poštanskih usluga (individualni korisnici i biznis sektor)

 

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a u cilju sagledavanja što potpunije slike tržišta komercijalnih poštanskih usluga i unaprijeđenja ovih usluga u narednom periodu, agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Ipsos Public Affairs” iz Podgorice je sprovela ispitivanje stepena zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori, za individualne korisnike i biznis sektor. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1005 ispitanika,za individualne korisnike i 313 preduzeća, u okviru biznis sektora.
Istraživanje je sprovedeno u martu 2016.godine, a odnosi se na ispitivanje prepoznatljivosti i značaja poštanskih usluga uopšte, učestalosti njihovog korišćenja, prepoznatljivosti i učestalosti korišćenja komercijalnih poštanskih usluga, zadovoljstva korisnika radom poštanskih operatora koji pružaju komercijalne poštanske usluge, cijenama i kvalitetom ovih usluga, kao i ispitivanje učestalosti korišćenja interneta, te učestalosti internet trgovine.
Rezultate možete preuzeti na linkovima ispod.

Ispitivanje stepena zadovoljstva individualnih korisnika komercijalnih poštanskih usluga

Ispitivanje stepena zadovoljstva biznis korisnika komercijalnih poštanskih usluga

Istraživanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori

 

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, agencija za ispitivanje javnog mnjenja "Ipsos Strategic Marketing" je sprovela istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od
1005 ispitanika. Istraživanje se odnosi na stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, kao i stepenu obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga.

Ovdje možete preuzeti rezultate Istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori za 2016. godinu

Istraživanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Ispitivanja stavova i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga

(individualni korisnici i biznis sektor)

 

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a u cilju sagledavanja što potpunije slike tržišta poštanskih usluga i unaprijeđenja ovih usluga u narednom periodu, agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Defacto Consultancy” iz Podgorice je sprovela ispitivanje stavova i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Crnoj Gori, za individualne korisnike i biznis sektor.

 Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1207 ispitanika,za individualne korisnike i 301 preduzeće, u okviru biznis sektora. Istraživanje je sprovedeno u septembru 2015.godine, a odnosi se na ispitivanje prepoznatljivosti i značaja poštanskih usluga, učestalosti njihovog korišćenja, načina slanja poštanskih pošiljki, zadovoljstva korisnika radom poštanskih operatora i cijenama uslugama, kao i ispitivanje učestalosti korišćenja interneta, zamjene tradicionalne pošte e-mailom i učestalosti kupovine preko interneta.

Ovdje možete preuzeti rezultate Ispitivanja stavova i zadovoljstva korisnika poštanskih usluga.

 

Istraživanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Na osnovu člana 11, stav 1, tačka 22 Agencija  ispituje tržište i javno mnjenje.

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Damar” iz Podgorice je sprovela istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1013 ispitanika, starosti od 18 i više godina. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 18. do 26. decembra 2014. godine.
Istraživanje se odnosi na stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, kao i stepenu obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori za 2014. godinu

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, agencija za ispitivanje javnog mnjenja 'Damar' iz Podgorice je sprovela istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori.

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja "Upotreba ICT i stepen zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori" za 2013. godinu

 

Istraživanje upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori sprovedeno je u periodu od 1. do 28. februara 2011. godine za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Metodologija istraživanja je prilagođena propisanoj metodologiji koju koristi EUROSTAT. Uporedno je urađeno i istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika uslugama elektronskih komunikacija.

Ovdje možete preuzeti Rezultate istraživanja "Upotreba ICT i stepen zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori" za 2011. godinu

Istraživanja zavoda za statistiku crne gore

Zavod za statistiku Crne Gore jednom godišnje objavljuje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u domaćinstvima I preduzećima. Istraživanja za 2014. godinu možete preuzeti ovdje:

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2014. godini

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2014. godine

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2015. godini

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2015. godine

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2016. godini