Tržište fiksne telefonije

Mjesečni izvještaji o radu operatora fiksne telefonije

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kompresovani fajlovi po godinama