//SYNTAX: tabdropdown.init(\"menu_id\", [integer OR \"auto\"]) tabdropdown.init(\"menu-main\", 2) "; ?>

Javne konsultacije

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Nacrt Analiza tržišta širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje i Nacrt rješenja operatoru sa značajnom tržišnom pozicijom

Otvara se proces javnih konsultacija na Nacrt Analiza tržišta širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje i Nacrt rješenja operatoru sa značajnom tržišnom pozicijom.

 

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostavljati do 10.01.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem e-maila Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrdidi konačan tekst Pravilnika.

 

23.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra 

Savjet Agencije je na sjednici od 22. 10. 2013. godine donio odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra.

 

11.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa.

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim.

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 09.07.2013. godine je usvojio tekst Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji).

 

20.06.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 18.06.2013. godine je usvojio tekstove Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

 

08.05.2013.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012. godinu

Saglasno  usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012.godinu  i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 08. 06.2013.godine.

 

26.04.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Test tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu i za tržište javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje

U slučaju tržišta usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te zaključuje da je isto podložno ex-ante regulaciji. Nadalje, Agencija će, nakon sprovedenog javnog konsultativnog postupka povodom nacrta dokumenta o sprovedeom Testu nastaviti postupak analize tržišta koji uključuje procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

 

21.12.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj dana 18. 12. 2012. godine, utvrdio je tekst nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva.

 

27.11.2012. godine

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

 

20.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

Shodno članu 8 stav 22 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 50/08, 53/09-14 čl. 21, 70/09, 40/10-5 čl. 11 i 49/10) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo” kojim poziva sve operatore i sve zainteresovane strane da daju svoje komentare, mišljenja i sugestije na priloženi dokument.

 

20.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

U skladu sa članom 41. stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'', broj 50/2008,70/09 i 49/10) kojim se propisuje obaveza Agencije da sprovodi postupak javne rasprave prije izdavanja akta kojim se određuju relevantne usluge i geografska tržišta, kao i tačkom  3. Odluke o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu («Sl.list Crne Gore» broj.29/09)  kojom je  predviđena mogućnost proširenja  liste relevantnih tržišta nakon sprovedenog testa tri kriterijuma,  Agencija  otvara postupak javnih  konsultacija povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

 

12.07.2012. godine

Produženje javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

Agencija je odlučila da prihvati predlog Udruženje paraplegičara Crne Gore, Savez civilnih invalida rata Crne Gore, Savez Slijepih Crne Gore, Savez roditelja djece sa smetanjama u razvoju ,,Naša inicijativa“, Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Crne Gore i produži javnu raspravu u vezi  nacrta Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom do 31.08.2012. godine.

 

09.07.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je  na sjednici održanoj  dana 05.07.2012. godine, utvrdio je predlog  Pravilnika o postupku utvrđivanja maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga.

 

29.06.2012. godine

Javni konsultativni postupak

Agencija je pokrenula javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje I sugestije, najkasnije do 18.06.2012.godine.po prijemu komentara, mišljenja I sugestija zainteresovanih operatora, Agencija je uvažila sve osnovane primjedbe I sugestije I usvojila Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2011.godinu kao I konačan  tekst Metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala

Otvaranje procesa javnih konsultacija

07.06.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

 

Prilikom određivanja cijena relevantnih usluga koje pružaju operatori sa značajnom tržišnom snagom, Agencija mora uzeti u obzir rizike, ulaganja I obezbjeđenje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora. Najprikladnija metoda za određivanje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora
je obračun troška kapitala metodom prosječnog ponderisanog troška kapitala (eng. WACC).

18.05.2012. godine

S obzirom da je određivanje WACC stope ključno za regulatorni proces jer utiče kako na nivo regulisanih prihoda operatora sa značajnom tržišnom snagom tako i na nivo cijena koje moraju platiti ostali operatori za regulisane usluge operatora sa značajnom tržišnom snagom, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje I sugestije putem e mail-a na adresu ekip@ekip.me I putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 18.06.2012.godine.

 

Rješenjima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije usvojene su žalbe žalioca  i poništena rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost od 30.12.2011.godine kojima su određeni operatori sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima, shodno Odluci Agencije  o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma ("Sl.list Crne Gore", broj 19/2011).

14.05.2012. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, postupajući po nalozima datim od strane drugostepenog organa, donijela dana 10.05.2012 godine sledeća Rješenja:

 

Javne konsultacije o nacrtima Rješenja operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

09.01.2012. godine

 

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 10.11.2011 godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere testa tri kriterijuma.

Agencija je sprovela Test Tri Kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

10.11.2011 godine

Agencija je sprovela test tri kriterijuma na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma («Sl.list Crne Gore,» broj 19/2011). S obzirom da je testom utvrđeno da su istovremeno zadovoljeni sva tri kriterijuma na pomenutim tržištima, Agencija je konstatovala da su tržišta podložna ex ante regulaciji i sprovela postupak analize relevantnih tržišta.

20.10.2011 godine

U skladu sa Odlukom Agencija je otvorila  postupak javnih konsultacija  povodom izrađenih Testova tri kriterijuma na sledećim  tržištima:

Otvaranje procesa Javnih konsultacija u vezi Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža

28.10.2011. godine

Nakon sprovedenog javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža, Savjet Agencije za elektronske komunikacije I poštansku djelatnost je na sjednici od 27.10.2011.godine usvojio konačan tekst Pravilnika.

13.06.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je, saglasno nadležnostima propisanim članom 8 stav 1 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 50/08, 53/09, 70/09, 40/10, 49/10), utvrdila nacrt Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je, na sjednici održanoj dana 09.06.2011. godine, usvojio tekst Nacrta ovog Pravilnika.

Otvaranje javnog konsultativnog procesa na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

27.05.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo”

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

22.04.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

Javne konsultacije povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

06.09.2011. godine

Analiza za tržište 3 – Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija

2.08.2011. godine

Nacrti tekstova tri kriterijuma

01.04.2011. godine

Agencija je dana 28.01.2011.godine inicirala javne konsultacije, saglasno članu 41 Zakona, povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

Otvaranje javnog konsultativnog procesa na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

01.04.2011. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo”

Otvaranje javnog konsultativnog procesa u vezi Predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz PMR/PAMR sistema

16.02.2011. godine

Javni konsultativni proces u vezi Predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

 

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

20.01.2011.godine

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

 

Javne konsultacije u vezi Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

12.11.2010. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 25.05.2010.godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima telekomunikacija.

10.08.2010.godine

Komentari, primjedbe i sugestije zainteresovanih strana u procesu javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima
 

Javne konsultacije u vezi Plana nacrta raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namjenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nactra Plana raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

Javne konsultacije u vezi Pravilnika tehničkim i eksploatacionim uslovima

26.02.2010. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u veza nacrta Pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice ze emitovanje televizijskog programa u frekvencijiskim opsezima VHF I i III i UHF IV


Agencija za elektronske komunikacije je, u oblasti elektronskih komunikacija, između ostalog, nadležna i da „ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i  komentare u vezi sa inicijativama, mjerama, odlukama i aktima koje priprema, predlaže i donosi“.

U tom pravcu Agencija radi na priprema Javnog dokumenta o vođenju konsultativnog procesa, u skladu sa nadležnostima i obavezama datih Agenciji novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, kojim će se inovirati dosada važeći Javni konsultativni dokumenat donijet u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, čija je važnost prestala donošenjem novog Zakona.

Javni dokument o vođenju konsultativnog procesa, nakon usvajanja, biće objavljen na stranicama Internet prezentacije Agencije.


Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.