Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Crna Gora


Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Raspisan konkurs za imenovanje izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je raspisao Konkurs za imenovanje izvršnog direktora Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, 22.09.2020. godine.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Rezultati globalnog mjerenja brzine pristupa internetu

Prema rezultatima mjerenja koje je objavila kompanija Cable.co.uk prosječne brzina pristupa internetu u Crnoj Gori iznosi 25,07 Mb/s za 20.245 izvršenih mjerenja. Prema ovim rezultatima Crna Gora je na 63. mjestu, ispred Srbija na 65. mjestu sa prosječnom brzinom od 24,74 Mb/s, Kosova na 73. mjestu sa prosječnom brzinom od 20.30 Mb/s, Bosne i Hercegovine na 88. mjestu sa prosječnom brzinom od 15,66 Mb/s, Albanije na 104. mjestu sa prosječnom brzinom od 12,36 Mb/s i Sjeverne Makedonije na 109. mjestu sa prosječnom brzinom od 11,48 Mb/s.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Prenijeto 60.000 telefonskih brojeva

Putem korišćenja usluge prenosa telefonskih brojeva, koja je u Crnoj Gori dostupna je od 1. decembra 2011. godine, korisnici su prenijeli 60.000 telefonskih brojeva.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Povećanje brzine pristupa internetu

Korisnici u Crnoj Gori internetu pristupaju sve većim brzinama. Trenutno, putem fiksne mreže, 64,55% korisnika internetu pruistupa brzinom većom od 30 Mb/s ( 38,04% korisnika internetu pristupa brzinama između 30 i 100 Mb/s, a brzinama većim od 100 Mb/s internetu pristupa 26,51% korisnika). O tome koliko je ovo velika promjena i veličini napredak u ovoj oblasti najbolje govore podaci da je 2106. godine svega 3,6% korisnika internetu pristupalo brzinama većim od 30 Mb/s, a priključaka sa brzinama većim od 100 Mb/s nije ni bilo u ponudi operatora.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Javni konkurs

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na osnovu člana 86 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa („Sl. list CG“, broj 45/14), objavila je JAVNI KONKURS za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.
opširnije>>


 

1/504   >>  [ukupno rezultata: 2520]

 

     Registar NeZoviMe
   Brojevi hitnih slu
žbi: