BROŠURE

U cilju stalnog unaprijeđenja informisanosti korisnika o njihovim pravima i zaštiti u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, te uslovima korišćenja i dostupnosti aplikacija i servisa koji korisnicima olakšavaju upotrebu savremenih tehnologija, Agencija je izradila kratka izdanja - brošure informativno-edukativnog karaktera.


     
Prava korisnika elektronskih komunikacionih usluga  Zaštita djece prilikom korišćenja interneta   Elektromagnetno zračenje 
     
Usluga prenosivosti broja  Širokopojasni pristup internetu Mjerenje kvaliteta širokopojasne internet konekcije
     
Kalkulator Upotreba pametnih telefona Brojevi hitnih službi