analiza tržišta u skladu sa preporukom evropske komisije

Agencija je, shodno Odluci Savjeta broj: 0303-7119/2 od 28.12.2016. godine sprovela analize tržišta, u cilju određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (02-254/2 od 15.09.2017)., na sjednici održanoj dana 26.10.2017.godine donio Odluku o usvajanju analiza relevantnih tržišta.

 

  1. Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji;
  1. Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži;
  1. Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji;

 

  1. Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji.