drugi krug analiza sedam relevantnih tržišta

Odlukom Agencije o pokretanju drugog kruga analize tržišta   («Sl.list Crne Gore,» broj.9/2013) su  određena  relevantna tržišta usluga na kojima se sprovodi drugi krug analiza tržišta, u cilju ponovnog određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

 

1. Tržište pristupa javnoj telefonskoj  mreži  na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica- maloprodajni  nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta pristupa javnij telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovjde možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  2. Tržište poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - i veleprodajni nivo;  
 • Ovdje  možete preuzeti Analizu tržišta poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  3. Tržište poziva koji završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama  i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta poziva koji se završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize  

 •  

  4. Tržište pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji) -veleprodajni nivo;
 • Ovjde možete preuzeti Analizu tržišta pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  5. Tržište širokopojasnog  pristupa  - veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  6. Terminalni ili zaključni segmenti iznajmljenih linija, bez obzira na tehnologiju korišćenu da se obezbijedi zakupljeni ili dodijeljeni kapacitet -veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnih tržišta terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija  - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  
  7. Tržište poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama -veleprodajni nivo.
 • Ovdje  možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama  - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 • Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije, na sjednici održanoj dana 19.11.2013.godine donio Odluku  o usvajanju  dokumenata- Analiza sedam relevantnih tržišta.