drugi krug analiza pet dodatnih relevantnih tržišta

Agencija je sprovela Test tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma ("Sl. list Crne Gore", br. 09/15 od 05.03.2015)

Ovdje možete preuzeti Odluku o relevantnim tržištima

Ovdje možete preuzeti Mišljenje  Agencije za zaštitu konkurencije na  test tri kriterijuma

U slučaju Veleprodajnog tržišta prenosa i emisije radio difuznih signala Agencija je sprovedenim Testom tri kriterijuma dokazala da nijesu kumulativno ispunjeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te da tržište nije podložno ex ante regulaciji.

U slučaju ostalih tržišta   Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma,  odnosno da su relevantna tržišta podložna ex ante regulaciji, nakon čega je pristupila sprovođenju postupka analize na četiri relevantna tržišta:

  1. Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji
  1. Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji
  1. Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija
  1. Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža

 

Ovdje možete preuzeti Mišljenje  Agencije za zaštitu konkurencije na analize relevantnih tržišta