Analiza tržišta

U skladu sa članom 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama Agencija sprovodi analize relevantnog tržišta, utvrđuje operatore sa značajnom tržišnom snagom i preduzima regulatorne mjere za sprječavanje negativnih efekata značajne tržišne snage.

Operatori sa značajnom tržišnom snagom kojima je propisana obaveza preduzimanja mjera troškovne orijentacije, shodno stavu 4 člana 76 Zakona o elektronskim komunikacijama, i obaveza odvojenog vođenja računovodstvenih evidencija, shodno stavu 1 člana 74 Zakona o elektronskim komunikacijama, dužni su da implementiraju odredbe metodologija za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo koje je usvojila Agencija.

Stavom 4 člana 28 Zakona o elektronskim komunikacijama, koji se odnosi na javnost rada, predviđena je obaveza Agencije da na svojim internet stranicama objavljuje statističke i druge podatke razvoja tržišta elektronskih komunikacija.